"A gyógyszerész szakemberek kapuőri szerepet töltenek be a gyógyszertárakban"
- nyilatkozta Lukácsné dr. Fodor Enikő a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) elnőke. Így több pontban is módosítását javasolja a 6/2004. BM rendeletnek.

Milyen pontosításokra lenne szükség az MOSZ szerint?

A fiókgyógyszertárat jelenleg is „anyagyógyszertár” működteti, ahol a szakszerű működés minden felelőssége a személyi jogos gyógyszerészé. Jelenleg a Gyftv. 50.§-a szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtetőnek háromnál több fiókgyógyszertár működtetése nem engedélyezhető. A három fiókgyógyszertárból egy működtethető mozgó egységként.

A fiókpatikák létesítésének elősegítése érdekében a HGYSZ azt javasolta, hogy a törvény módosításával egy közforgalmú gyógyszertár legalább öt fiókpatikát láthasson el, és ezek közül akár mindet lehessen mozgó fiókgyógyszertárként működtetni. Ezzel a módosítással el lehetne érni, hogy olyan patikák is létesítsenek további fiókgyógyszertárakat, amelyek már elérték a törvényben jelenleg meghatározott limitet.

Az esetlegesen felvetődő üzletszerzési aggályok miatt, a MOSZ fontosnak tartja, hogy rögzítsék a rendeletben, hogy egy közforgalmú gyógyszertár hány fiókgyógyszertárat működtethet. Emellett fontos szempontnak látják, hogy mekkora a lakosságszám a fiókpatika által ellátott településen. A havi támogatott forgalom felső korlátját, valamint a nyitvatartási napok/órák pontos rögzítését is a pontosítás egy-egy fontos elemének tartják.

Milyen szigorításokra lenne még szükség a rendeletben?

Azoknak a fiókgyógyszertáraknak, ahol
- a nyitva tartás heti 10 óra vagy kevesebb,
- a havi támogatott gyógyszerforgalom nem éri el a 6 millió forintot,
- a település állandó lakosságszáma maximum 1500 fő,

a nyitvatartási idő legalább 50 százalékában gyógyszerész jelenlétét lenne köteles biztosítani a gyógyszertár működtetője. A fiókgyógyszertárban a gyógyszerészi jelenlét idejét - az éves nyitvatartási órák számával arányosan - minden héten biztosítani kell.

A MOSZ elnöke szerint a gyógyszerész szakemberek kapuőri pozíciót töltenek be. A fiókgyógyszertárak megsegítésére fordított anyagi forrás többszörösen megtérülne, javítva a kistelepülések élhetőségét, lakosságmegtartó képességét. „Tapasztalataink szerint a kistérségi lakosság igényli, fontosnak tartja a gyógyszerészével való személyes kapcsolatot. Az állampolgári jogon az egészség fenntartásához, megőrzéséhez és a gyógyításhoz szükséges medicinához való hozzáférés esélyének biztosítása társadalmi, politikai, és szakmapolitikai kötelezettségünk. A telemedicina új lehetőségeket nyit meg, azonban ezeknek az újításoknak a bevezetése különleges szabályozást igényel” – vélte Lukácsné dr. Fodor Enikő.

Huszár Zsoltné dr.
szakgyógyszerész

Forrás: pharmindex-online.hu
Kelt: 2024-03-12