Mikola Bálint elindul a gyógyszerész kamarai választáson a MOSZ támogatásával - SAJTÓKÖZLEMÉNY
dr. Mikola Bálint: “A gyógyszerellátás problémáit csak a kamara működésének megújításával oldhatjuk meg”

Budapest 2023. június 12. - Tizenkét év után újra valós választási lehetőség nyílik a gyógyszerészek előtt a Magyar Gyógyszerészi Kamara idei tisztújításán. Dr. Mikola Bálint szerint az elmúlt években elmaradtak azok a lépések, változások, amelyek hosszú távon biztosíthatják a gyógyszerészeti hivatás szakmaiságát és gazdasági fenntarthatóságát. Ezért úgy határozott, hogy megméretteti magát az idei kamarai választásokon, mint országos elnökjelölt. Ebben a döntésében a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöksége támogatta.

Dr. Mikola Bálint véleménye szerint a gyógyszerészet elmúlt 30 éves története három részre bontható. Első korszak 1990 és 2006 között a dinamizmus és a stabilizáció korszaka volt, a második, 2006 és 2011 között a liberalizáció és a fennmaradásért való küzdelemé. A jelenlegi, 2011 óta tartó szakasz pedig a megtorpanás, a hivatás presztízsének csökkenése és a gazdasági környezet kedvezőtlen változásának korszaka. A gyógyszerellátás rendszerét számos előre látott és váratlan kihívás egyaránt érte az elmúlt években, de ezekre érdemi megoldás nem érkezett. A kistelepüléseken a gyógyszertárak száma folyamatosan csökken, a várva várt és szükséges generációváltás nem tud megvalósulni, a gyógyszerészképzésre első helyen jelentkezők száma évről évre kevesebb. Emellett a hivatás egyre nagyobb sebeket kap, a gyógyszerészek közötti megosztottság és fásultság korábban nem látott mértéket ölt. Mindezek együtt olyan helyzetet hoztak létre, amelyet már betegek is megérezhetnek.

Dr. Mikola Bálint és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége véleménye szerint a következő, negyedik szakasznak a gyógyszerészi hivatás stabilizációjának és fellendülésének a korszakának kell lennie. Ennek érdekében sürgős változásokra van szükség a gyógyszerellátásban és ennek első lépése a kamara működésének megújítása.

A hazai gyógyszerészet egyik legmeghatározóbb szervezete a Magyar Gyógyszerészi Kamara. Köztestületként, a kötelező kamarai tagság következtében a gyógyszerésztársadalom érdekeinek első számú képviselője, a mindenkori kormányzat legfőbb tárgyalópartnere. Érvek és ellenérvek ütköztetése nélkül egysíkúvá válik a kamara működése, ami befolyásolja a szervezet érdekérvényesítő szerepét és az elért eredményeket. 2011 után, most 2023-ban valós választás elé kerülnek a gyógyszerészek, hogy milyen jövőt szeretnének.

„Vissza kell állítanunk a szakmánk elismertségét, hivatásunk értékállóságát, biztosítanunk kell a generációváltáshoz szükséges utánpótlást és meg kell teremtenünk a patikák gazdasági fenntarthatóságának feltételeit. Csak akkor sikerülhet, ha egységet teremtünk gyógyszerésztársadalomban, amihez átlátható kamarai működésre, széleskörű szakmai egyeztetésekre, valós párbeszédre van szükség. Ehhez kérem a kamarai tagság bizalmát és támogatását” - mondta dr. Mikola Bálint.

„Mikola Bálint több évtizedes életútja mutatja számunkra, hogy a gyógyszerészi hivatás számára küldetés. Számos sikert, eredményt ért el az elmúlt harminc évben, jelentősen hozzájárulva szakmánk erősítéséhez. Most ismét úgy érezzük, szükség van kiemelkedő tudására, tapasztalatára, hogy az ágazat megfelelő irányba mozdulhasson el. Évek óta egyre mélyebb az apátia a kollégák között, megosztottság helyett párbeszédre, egyértelmű célokra van szükség, amit csak összefogással, egymás véleményének tiszteletben tartásával lehet elérni. Megfelelően stabil és biztonságos háttér szükséges ahhoz, hogy a hétköznapokban a gyógyszerészi munkára, a biztonságos betegellátásra lehessen fókuszálni, ezért támogatta a MOSZ elnöksége a kamara elnöki posztjára történő indulásban” – mondta Lukácsné dr. Fodor Enikő, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke.

A tervek szerint a Magyar Gyógyszerészi Kamara tisztújítását az idei esztendő második felében rendezik. A következő hónapokban dr. Mikola Bálint célja, hogy lehetőség szerint minél több gyógyszerésszel találkozzon és egyeztessen a hivatás helyzetéről és jövőjéről, ami egy új, nyitott és párbeszédre kész kamara alapjául is szolgálhat majd.

Dr. Mikola Bálint, gyógyszerész, szakközgazdász, népegészségügyi szakértő, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alapító elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke. Több évtizede dolgozik a hazai gyógyszerellátás és gyógyszerészi hivatás megőrzéséért és erősítéséért. Nevéhez számtalan szakmai és szakmapolitikai kezdeményezés és jelentős esemény fűződik. 2017-ben Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a gyógyszerészet és a lakossági gyógyszerellátás fejlesztéséért és a szakmában dolgozók képzése terén végzett magas színvonalú tevékenységéért.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógyszerészet új ars poeticájának megfogalmazása, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése és társadalmi megbecsülése előmozdítása érdekében. A szervezet érdekérvényesítő tevékenységét a nemzetközi szakmai folyamatokra is figyelemmel tényszerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végzi.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2023-06-12

Kapcsolódó cikkek: