Beszámoló a „Merre tovább, családorvoslás?” - HAOSZ szakmai fórumáról
A Háziorvosok Online Szervezete (HAOSZ) által a Családorvosok Világnapja alkalmából szervezett zártkörű, 150 fős szakmai fóruma

A május 19-én lezajlott eseményen a Magángyógyszerészek Országos Szövetségét Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök asszony és dr. Fischer Anna, a MOSZ Budapesti Szervezetének elnöke képviselte.

A családorvos kollégák sok hasonló problémával küzdenek, mint a gyógyszerészek. Programjuk betekintést adott ezekbe a kérdésekbe, több előadás is részletesen tárgyalta a háziorvoslás jövőjét, kapcsolatát a társszakmákkal, a praxisközösségek működésének feltételeit.

Az egészségügyi alapellátás megújítása elindult, cél a biztonságos betegellátás megerősítése, ebben a folyamatban a gyógyszerészeknek kiemelt szerepük van.

Rendkívül tartalmas rendezvény volt, gratulálunk a szervezőknek!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A szakmai fórumról bővebb információ és a program itt olvasható.


Az egészségügyi ellátórendszer szíve a családorvos-társadalom!

A Családorvosok Világszervezete (WONCA) 2010-ben május 19-t a Családorvosok Világnapjának nyilvánította. Évről-évre ezen a napon hivatásunkat gyakorló háziorvosok/házi gyermekorvosok egy kicsit megállunk, visszatekintünk a mögöttünk álló időszakra, számvetést végzünk a családorvoslás jelenéről és vázoljuk az előttünk álló célokat, feladatokat. A Családorvosok Világnapja alkalmából 2023. május 19-én is szeretnénk egy pillanatra megállni. A COVID-19 pandémia okozta nehézségeket már a hátunk mögött tudhatjuk, ugyanakkor a világjárvány okozta kihívások kapcsán a következtetések levonása még javában zajlik, melyek beépítése a jövő alapellátásába elengedhetetlen. A járvánnyal terhelt időszakot követően az átalakuló egészségügyi ellátórendszerben keressük a helyünket. A magyar egészségügyi ellátórendszer túlzott mértékben kórházcentrikus, hazánkban a legmagasabb az orvos-beteg találkozások száma az Európai Unión belül, a kórházi ágyakon gyógyuló, de ambuláns körülmények között ellátható esetek számát illetően is vezető helyen állunk nemzetközi összehasonlításban. A WHO ajánlásaival összhangban ezekre az ellátásszervezési kihívásokra a megerősített alapellátás bázisán lehet megoldást találni. Mindez összhangban áll Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megfogalmazott irányokkal is. A magyar háziorvosok készen állnak arra, hogy hatásköreik bővítésével, kompetenciájuk fejlesztésével, a praxisközösségi struktúra kiteljesedésével, rendelkezésükre álló szakdolgozói humánerőforrás fejlesztésével az egészségügyi ellátórendszer átalakításában egy szilárd alapot biztosítsanak. A Családorvosok Világnapjának idei mottója szerint a háziorvosok döntő szerepet játszanak az egyének és a közösségek jólétének és egészségének biztosításában, elhivatottságuk, betegeikkel való együttérzésük és szakértelmük pedig az egészségügy szívévé teszi Őket, ezzel megbízható egészségügyi támogatást nyújtanak a betegek és családok számára. Talán a fenti gondolatokból fakad az is, hogy a lakosság körében végzett széleskörű reprezentatív felmérések alapján 2023-ban az egészségügyi ellátórendszer egészén belül továbbra is a háziorvosok esetében a legmagasabb az úgynevezett bizalmi index. Büszkék vagyunk erre, közös munka eredménye mindez, ami kapcsán természetesen a közel 8000 szakdolgozónknak is hálával és köszönettel tartozunk, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk. Olyan eredmények ezek melyek erőt adnak azon kihívás kezeléséhez, aminek középpontjában a havi 7 milliós esetszámot közelítő betegforgalom, az elöregedő háziorvost-társadalom helyzete, valamint az átalakuló egészségügyi ellátórendszerben az útkeresés nehézsége áll.

A Családorvosok Világnapjának idei kampánya az alábbi 4 pillére épül, ami a magyar háziorvosok/házi gyermekorvosok tevékenysége kapcsán is releváns.

A háziorvosok az ellátás folyamatosságát képesek biztosítani

A háziorvosok átfogó ellátás nyújtanak a betegeiknek egész életükön át, gyermek kortól egészen halálunkig. Döntő szerepet játszanak az egészség megőrzésben a rendszeres szűrések és életmód-tanácsadás révén.

A háziorvosok betegközpontú ellátást biztosítanak

Az egészségügyi ellátórendszeren belül a családorvosok a leginkább alkalmasak arra, hogy korunk kihívásainak leginkább megfelelő betegközpontú ellátást nyújtsák. A családorvosok ismerik leginkább az orvos-beteg kapcsolatok megfelelő kialakításának szükségességét, elkötelezettek az empatikus ellátás mellett.

A háziorvosok integrált ellátás biztosítására képesek

A családorvosok meghatározó szerepet játszanak az ellátás koordinálásban, a betegutak menedzselésében, annak érdekében, hogy a betegeik a megfelelő szintű és szakma szabályainak megfelelő ellátásban részesüljenek.

A háziorvosoknak kiemelt szerepe van a közösségi szerepvállalásban

A családorvosok szűkebb és tágabb értelemben vett közösségek szószólói, egy-egy településen meghatározó szerepet töltenek be abban, hogy a minőségi egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférést akadályozó tényezőket valamilyen módon felszámolják. Aktív szerepet vállalnak az egészségmegőrzés népszerűsítésében közösségeikben oktatásban való részvétel, tájékoztatók megtartásán és civil partnerségi együttműködések útján.

Továbbra is szoros partnerségi együttműködésben szeretnénk végezni tevékenységünket az alapellátó fogorvos kollégákkal, a magasabb kompetenciával rendelkező szakdolgozókkal, gyógytornászokkal, dietetikusokkal, mentálhigiénés szakemberekkel, valamint minden olyan érdekhordozóval, akinek a jövő alapellátásának építésében nagy szerepe lehet.

Végezetül köszönetet szeretnénk mondani minden háziorvos/házi gyermekorvos kollégánknak áldozatos, jó szakmai minőségben végzett tevékenysége kapcsán!

Isten éltesse a háziorvosokat/házi gyermekorvosokat a Családorvosok Világnapján!

Szigethalom, 2023. május 19.

dr. Békássy Szabolcs
Háziorvosok Online Szervezete, alapító
országos kollegiális szakmai vezető háziorvos

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2023-05-22

Kapcsolódó cikkek:
Ünnepelünk
Sikeresen zárta 3 napos online Gyógyszertár-működtetés konferenciáját a MOSZ
30 év egy emberöltő
Gyorsjelentés a Gyógyszerészek XXXI. Országos Kongresszusáról
„Gyógyszerészetért” életműdíjat kapott
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
Nyílt levele Prof. Dr. Kásler Miklós Mini
Sikeresen zárult a MOSZ akkreditált továbbképzése
A gazdaságos gyógyszertár működtetés alapjai
Hypertonia farmakoterápia menedzsment
Önök kérdezték
Covid/postcovid hatások - akkreditált továbbképzés
Covid/poszt-Covid hatások (és egyéb aktualitások)
Közel tíz év után újra megalakult a Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum
Hypertonia farmakoterápia menedzsment
Gyógyszertár-működtetés 2023.
A gazdaságos gyógyszertár működtetés alapjai 2023. Trendek és lehetőségek
XXVIII. Gyógyszertár-működtetés Konferencia Záródokumentuma
MOSZ tisztújítás 2023.
Kiegészítő terápiás lehetőségek a gyógyszertárban – Hypertonia farmakoterápia men
Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusa
A MOSZ állásfoglalása a rendelettervezetről
Az együttgondolkodás, együttműködés időszaka
Az együttgondolkodás, együttműködés időszaka
Az együttgondolkodás, együttműködés időszaka
Az együttgondolkodás, együttműködés időszaka
Az együttgondolkodás, együttműködés időszaka
Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusa
Évzárás, évindítás a gyógyszertári gyakorlatban
Megrendezésre került Lillafüreden az „Évzárás-évindítás a gyógyszertári gyakorlatb
Gyógyszertár-működtetés 2024. Konferencia