Milyen változások lépnek életbe 2023. június 1-től az elfogadott egészségügyi salátatörvény szerint?
Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti törvények módosításait fogadta el az országgyűlés 2023. május 3-án. A salátatörvény 22 törvényt módosít, a változások a gyógyszerészetet is érintik. Írásunkban ezek közül a legfontosabbakat mutatjuk be.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) módosítása

Pontosították a hatósági eljárásokban a távolság mérését

 • Közforgalmú gyógyszertárak közötti legkisebb távolság mérése: a módosított jogszabály alapján, legkisebb távolságon, a közúton, vagy közterületen történő megközelítéshez szükséges legrövidebb utat kell érteni.
 • Új fiókgyógyszertár továbbra is elsősorban a legközelebbi gyógyszertár létesíthet, ez pedig az a gyógyszertár, amelyiknek a létesítési címen lévő ingatlan bejáratához vagy a létesítendő ingatlan műszaki tervdokumentációban megjelölt bejáratához legközelebb esik.
 • Ideiglenes fiókgyógyszertárak létesítésekor (pl. fesztivál) elsősorban a három legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetője kaphat engedélyt. Ekkor a távolságot a rendezvény főbejáratától kell számolni.

  A Gyftv. további változásai

 • A működési célú támogatás igénylésekor a hatóság hivatalból állítja ki a tárgynegyedévet követő harmadik hónap utolsó 10 napjában, nem kell kérelmezni.
 • A fiókgyógyszertárak létesítési engedélyezési eljárásának időtartama 25 nap helyett ezután megegyezik az általános ügyintézési határidővel. Ha az eljárásban nincsen kérdéses pont (ellenérdekelt fél, hiánypótlás, stb.) a kérelmet 8 napon belül elbíráljak. Ha az eljárásban szükség van hiánypótlásra, a teljes eljárás 60 nap.
 • A jövőben a gyógyszertárat működtetők nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.
 • Közforgalmú gyógyszertárat működtető társaságban az eddigi befolyásszerzés tiltásán túl természetes személy nem szerezhet sem közvetlenül, se közvetett módon tulajdont, ha már legalább négy gyógyszertárat működtető társaságban tulajdonnal rendelkezik.
 • Szigorodik a támogatásba történő befogadása a más tagállamokban már forgalomban levő és támogatásban részesülő gyógyszereknek (a három legalacsonyabb termelői árú ugyanazon, vagy azonos hatóanyagú gyógyszer számtani átlagánál nem lehet magasabb a termelői ára).
 • Újként jelenik meg az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönített nyilvántartása. A törvénymódosítás szerint átlátható és technikailag zárt, kizárólag hatósági ellenőrzési tevékenység részére hozzáférhető az elektronikus szakmai nyilvántartási rendszer. Az ellenőrzéséhez szükséges hozzáférést az egészségügyi államigazgatási szerv részére biztosítani kell.
 • A hatósági ügyek esetében az új ügyintézési szabályokat a törvény hatályba lépését követően alkalmazni kell a 2023. június 1-jén már folyamatban levő ügyeknél is.

  Egyéb törvényi változások

  2017. évi CL. - Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása

  A törvény módosítása szerint az OGYÉI negyedévente elküldi a NAV számára a nyilván tartásában szereplő egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárakat működtető gazdasági társaságok adatait a NAV részére. Amennyiben a NAV a nyugta, vagy számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt eljár az egészségügyi szolgáltatóval szemben, mind az eljárás tényét, és a szolgáltató adatait 15 napon belül megküldi az OGYÉI-nek, hogy ellenőrizze a jogszabályok betartását, és lefolytassa a szükséges közigazgatási eljárást.

  A 1997. évi XLVII. - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény módosítása

  A NEAK a törvény hatálybalépésével az EESZT útján is hozzáférhet a szükséges adatokhoz az alábbi esetekben:

 • az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendeléséről és nyújtásáról,
 • a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata céljából,
 • külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozásakor, illetve az ártámogatás elszámolásakor,
 • a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében.

  Az 1997. évi LXXXIII. - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítása

  Amennyiben a NEAK ellenőrzéskor kiderül, hogy támogatott gyógyszerek, tápszerek, kötszerek után azok kiadása nélkül számoltak támogatást, a NEAK számára a támogatást, a beteg számára a kifizetett térítési díjat vissza kell fizetni. Nem nyújtható méltányosságból támogatás a vény nélkül kiadható, nem támogatott gyógyszerekre.

  Az 1997. évi CLIV. - Az egészségügyről szóló törvény módosítása

  A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyeket ezután csak elektronikusan lehet intézni.

  A 2000. évi XXV. - A kémiai biztonságról szóló törvény módosítása

  A jövőben nem kell bejelenteni azokat a veszélyes anyagokat, melyeket gyógyszertár saját felhasználásra alkalmaz (fertőtlenítőszerek, tisztítószerek),

  A 2003. évi LXXXIV. - Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény módosítása

  A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként nem folytatható.

  A rendelkezések 2023. június 1-től hatályosak.

 • Forrás: pharmindex-online.hu
  Kelt: 2023-05-15