Elköszön az orvosi kamara Országos Etikai Bizottsága
Az autonómiát és egyben összetartozásunk legfontosabb alappillérét veszítjük el – írja a Magyar Orvosi Kamara portálján Böszörményi-Nagy Géza, az Országos Etikai Bizottság elnöke.

A Magyar Orvosi Kamarától a kötelező kamarai tagság mellett az etikai eljárások lefolytatásának jogát is megvonták. A köztestület oldalán Böszörményi-Nagy Géza, az Országos Etikai Bizottság elnöke búcsúztatja a feladatokat.

A Magyar Orvosi Kamara minden Magyarországon működő orvos független, céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai erkölcsi és anyagi érdekvédelmét hivatott biztosítani. Tevékenységével őrzi a hivatás tisztaságát, védi és építi az orvoskar tekintélyét és ezzel szolgálja a nemzet egészségének ügyét – idézi az elnök a MOK Missziós nyilatkozatát 1997 februárjából, majd az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénnyel folytatja, amely azt a szándékot foglalta törvénybe:

„A szakmai kamara …

c) a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai (a továbbiakban együtt: etikai) szabályokat (a továbbiakban: etikai kódex) alkot, és az e törvényben meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le;…”

A MOK etikai bizottságai ennek megfelelően látták el az évek során feladataikat, a 2019-ben megválasztott új tisztségviselők is ezen alapelvek, törvények és a mindenkor hatályos Etikai Kódex szerint tevékenykedtek, amellett, hogy az etikai eljárások megújítása is terveik között szerepelt.

Az Etikai Bizottságokban országosan több, mint 170-en dolgoztak, 144 orvoskolléga, jogászok és ügyintézők. A bizottságok és az országos bizottság munkájának összehangolását és a megújítás, elsősorban a nyilvánosság kérdésének tárgyalását a két Covid-év igencsak megnehezítette. Az Országos Etikai Bizottság ebben az időszakban körlevelekkel segítette az első fokok munkáját.

A MOK honlapjának „Etika” része fokozatosan feltöltésre került tájékoztató adatokkal, a panasz benyújtását segítő és az etikai eljárásokat részletező dokumentumokkal. Az újraválasztás utáni első Etikai Konferenciát így három év kihagyás után 2022-ben, a másodikat 2023 februárjában tartottuk. Utóbbi során értékeltük a rendelkezésre álló statisztikai adatokat és megállapítottuk, hogy az ügyszám az utóbbi években jelentős növekedést mutat és 2022-re meghaladta az évi 700-at.

Megerősítést kaptunk törvényszéki forrásból is arról, hogy az etikai eljárások törvényes keretek között és törvényi felügyelet mellett zajlottak. Javaslatot tett a konferencia az etikai eljárások és az Etikai Kódex megismertetésére az orvos- és szakorvosképzés, valamint a MOK Akadémia keretein belül, javaslat született az anonimizáltan közzé tehető esetek kiválasztására és a közzététel módjára, valamint a mediálás feltételeinek, lehetőségének kidolgozására.

Az Etikai Bizottságok közössége aktívan élt annak az autonómiának a lehetőségével, amit az orvostársadalom elvárásainak megfelelően küldetésként vállalt, és amit a törvény lehetővé tett. Nem sejtettük, hogy ez az igen konstruktív konferencia lesz az Etikai Bizottságok talán utolsó összejövetele és ezt az autonómiát és egyben összetartozásunk legfontosabb alappillérét elveszítjük. Az etika ügyének gondos ápolását, fejlesztését most megszakítja egy intézkedés, de az évtizedek során szerzett tapasztalatokat megőrizzük és méltó utódoknak készséggel átadjuk.

Köszönetemet szeretném kifejezni az Etikai Bizottságok minden tagjának és munkatársának az évek során végzett áldozatos tevékenységért, mellyel biztosították erkölcsi érdekvédelmünket, hivatásrendünk védelmében.

Forrás: mok.hu
Kelt: 2023-03-17