Kiemelt egészségügyi ellátást adna a kormány a Nemzet Sportolóinak és a Nemzet Színészeinek
Újabb kört vonna be a kormány a Honvédkórházban igénybe vehető speciális, például az állami vezetőknek is járó kiemelt egészségügyi ellátásba: a Nemzet Sportolója és a Nemzet Színésze cím birtokosait, valamint az ő hozzátartozóikat.

Bővítené a kormány az Észak-pesti Centrum Kórház, vagyis közismert nevén a Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosultak körét – derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetésre közzétett kormányrendelet-tervezetből.

Eszerint a Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira jogosulttá válik a jövőben a Nemzet Színésze, illetve a Nemzet Sportolója cím viselésére jogosult személy, valamint a velük egy háztartásban élő biztosított hozzátartozók, és a címbirtokos halála esetén a vele egy háztartásban élő hozzátartozó.

Vagyis a Honvédkórházban elérhető speciális egészségügyi ellátást a 12 Nemzet Színésze, a 12 Nemzet Sportolója és az ő hozzátartozóik is igénybe vehetik. A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak minősül:

 • a házastárs,
 • a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;
 • az élettárs,
 • az egyeneságbeli rokon,
 • az egyeneságbeli rokon házastársa,
 • az örökbefogadott,
 • a mostoha- és a nevelt gyermek,
 • az örökbefogadó-,
 • a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  Igényjogosulttá válik az ellátásra a rendelettervezet szerint a két kitüntető cím korábban elhunyt birtokosainak az elhalálozásukkor velük egy háztartásban élő hozzátartozó is. A Nemzet Színésze címnek 21, míg a Nemzet Sportolója címnek 13 elhunyt birtokosa van.

  A Honvédkórházban az ilyen egészségügyi ellátásra jogosultak köre egyébként jelenleg is meglehetősen tág kört érint, mert a módosítani kívánt hatályos kormányrendelet szerint ide tartoznak most is:

 • a honvédelmi szervezetek személyi állománya (a nyugdíjas állomány is), és közeli hozzátartozója,
 • a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő és családtagja,
 • a „Hősi halottá” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt közeli hozzátartozója,
 • az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált személy és közeli hozzátartozója,
 • a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altisztjelöltnek és honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezők
 • a honvédségi ösztöndíjas hallgató,
 • a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos,
 • az állományból balesete, megbetegedése miatt kivált „Hazáért Érdemjel” birtokosa és közeli hozzátartozója,
 • a vasutas állomány és közeli hozzátartozói, ideértve a volt vasutasokat és nyugdíjas vasutasokat,
 • a vasutas szervezeteket felügyelő minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik,
 • a rendvédelmi szervek személyi állománya és közeli hozzátartozóik, ideértve a nyugdíjasokat is,
 • a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülők,
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter irányítása alatt álló oktatási intézményekbe jelentkezők és ezen intézmények hallgatói,
 • a védett személy és az állami vezetői juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy,
 • akik részére az egészségügyért felelős miniszter kivételes méltánylást érdemlő esetekben az igénybevételt engedélyezte,
 • a honvédelemért, a rendvédelemért, illetve a vasúti közlekedésért felelős miniszter által többségi tulajdonosi jogok alapján irányított gazdasági társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, nyugdíjasa és családtagjai,
 • az Országgyűlési Őrség személyi állománya és közeli hozzátartozói, ideértve a nyugdíjasokat is,
 • a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ állománya és közeli hozzátartozói, ideértve a nyugdíjasokat is,
 • a Corvin-lánc Testület tagja, valamint közeli hozzátartozóik.

  A rendelettervezetnek amúgy a kacifántos, „Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról” címet adják.

 • Forrás: hvg.hu
  Kelt: 2023-03-09