Az együttműködésben látják a jövőt
Gyorsjelentés a III. KEKSZ Konferenciáról - Paradigmaváltás a gyógyszerellátásban

A KEKSz-be (Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői) tömörült szakértők — érzékelve hazánk egészségügyi rendszerfejlesztésének több évtizedes hányattatásait — rögzíteni kívánják azokat az alapelveket, kiemelt célokat és főbb javaslatokat, amelyek mentén remélhető, hogy széles szakmai és társadalmi konszenzus teremthető az egészségügyi rendszer közép és hosszú távú fejlesztésére.
Az alkotók tisztában vannak azzal, hogy az egészségügy önmagában is egy rendkívül komplex rendszer, ugyanakkor ezen rendszer számos ponton kapcsolódik a gazdaság és a társadalom más területeihez, melyek mind hatással vannak az egyének egészségi állapotának alakulására. 2022 januárjában publikált állásfoglalásuk az egészségügyi szektoron kívüli folyamatok definiálását nem vállalja fel, de bíznak abban, hogy a rögzített alapvetések figyelembevételével a kapcsolódó szakpolitika intézkedések konzisztens módon kirajzolhatók.

A Konszenzus az Egészségért Kör Szakértőinek (KEKSZ) harmadik konferenciáján a hazai gyógyszerészet és gyógyszerellátás aktuális problémái és a lehetséges kitörési pontok kerültek az előadások fókuszába. A rendezvényen a MOSZ képviselői is lehetőséget kaptak álláspontjuk kifejtésére.

Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői

A KEKSZ-be tömörült szakértők – érzékelve hazánk egészségügyi rendszerfejlesztésének több évtizedes hányattatásait – rögzíteni kívánják azokat az alapelveket, kiemelt célokat és főbb javaslatokat, amelyek mentén remélhető, hogy széles szakmai és társadalmi konszenzus teremthető a hazai egészségügyi rendszer közép- és hosszú távú fejlesztésére.

Az alkotók tisztában vannak azzal, hogy az egészségügy önmagában is egy rendkívül komplex rendszer, ugyanakkor számos ponton kapcsolódik a gazdaság és a társadalom más területeihez, amelyek mind hatással vannak az egyének egészségi állapotának alakulására.

Kiindulási pontjuk, hogy csak egy egészséges nemzet polgárai lehetnek valóban boldogok, csak egy egészséges ország képes igazán gazdaságilag is fejlődni, csak egy egészséges társadalom nyújthat a polgárai fejlődéséhez és testi-lelki egészségéhez megfelelő támogató közeget. Az emberi egészség alapvető jelentősége miatt az egészségügy állami közfeladat, működése során érvényesülnie kell a társadalmi szolidaritásnak, és erre való tekintettel kell megszervezni a hatékony szolgáltatások nyújtását.

Határozott véleményük, hogy mind a megelőző, mind a gyógyító ellátások fejlesztésének terén a tervezés során figyelembe kell venni azokat a hazai és nemzetközi eszközöket és erőforrásokat, amelyek már most rendelkezésre állnak, illetve a későbbiekben létrejönnek.

Gyógyszerellátás

Az erről szóló, tematikus konferenciasorozat harmadik felvonásaként sorra kerülő rendezvényen, 2022. március 16-án dr. Rékassy Balázs orvos, egészségügyi menedzser, KEKSZ társalapító elnökletével a gyógyszerészet és a gyógyszerellátás került a fókuszba.

Dr. Mike László korábbi országos tiszti főgyógyszerész „Paradigmaváltás a gyógyszerészetben” című előadásában részletes helyzetelemzést adott az ágazatról, megfogalmazva egyben a kitörési pontokat is. Gondolatvezetésében leszögezte, hogy jelenleg hazánkban a gyógyszerész nem a végzettségének, tudásának és felkészültségének megfelelő szakmai munkát végez.

Dr. Mikola Bálint gyógyszerész, szakközgazdász, népegészségügyi szakértő „Gyógyszerészi szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei, fókuszban az egészségnyereség” című előadásában bemutatta azokat a nemzetközi gyakorlatban ma már jórészt fellelhető területeket, amelyek hazai megvalósításában a gyógyszerészek felkészültségüknek megfelelően vehetnek részt az egészségügyi ellátó team munkájában, jelentős mértékben javítva annak eredményességét.

Dr. Samu Antal, a gyógyszeres terápia menedzsment nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakértője „Gyógyszerészi gondozás Magyarországon – sikerek, kudarcok, hogyan tovább?” című prezentációja a csaknem két évtizedes hazai erőfeszítéseket vette górcső alá, felvetítve a megoldási lehetőségeket, kitérve a praxisközösségekben rejlő lehetőségekre is.

A felkért és spontán bejelentkező hozzászólásokkal színesített előadásokat élénk diszkusszió követte. Az egyes orvosi szakterületek vezető reprezentánsai és a résztvevők is hitet tettek a gyógyszerészi szerepvállalás mellett a leendő praxisközösségek felépítése során.

A lezajlott konferencia előadásai itt megtekinthetők.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2022-03-18