Pattanásig feszítve 1.
Beszámoló a XXVII. Gyógyszertár-működtetés Konferencia pénteki napjáról

A MOSZ márciusi rendezvénye előkészítésének időszakában még javában tartott a Covid-19 ötödik hulláma, így a szervezők ismét az online forma mellett döntöttek. A 2022. március 4-6. között lezajlott előadássorozaton és virtuális eszmecserén, amelyet ez alkalommal is nagyszámú érdeklődő követett az interneten, – szokás szerint – a közelmúlt legfontosabb történései és a szakma előtt álló kihívások kerültek terítékre.

A pénteki nap délelőttje az akkreditált, pontszerző szakmai továbbképzés jegyében telt, amelynek fókuszában a COPD és a tüdőrák legmodernebb terápiás lehetőségei, illetve a fájdalomcsillapítás gyógyszertári menedzsmentje állt.

Dr. Samu Antal szakgyógyszerész a 2-es típusú diabétesz kezelésének új irányelveiről, és ennek kapcsán a farmakoterápia menedzsment helyes patikai gyakorlatáról beszélt. Mint elmondta, a megvalósítás során az eredményesség, biztonságosság és költséghatékonyság hármas követelményrendszerét kell szem előtt tartani. A téma kapcsán a gyógyszeres terápia eszközeiről és az újabb fejlesztések fő szempontjairól is szót ejtett.

Dr. Oláh Máté PhD szakgyógyszerész a COPD terápiában történő gyógyszerészi szerepvállalás lehetőségeit ismertette, részletesen kitérve a kezelési lehetőségekre és az egyes hatóanyagokra. A különböző típusú inhalátorok használatát videók segítségével szemléltette, ami a gyógyszerészek számára is hasznos segítséget jelent az eszközök alkalmazásának betanításában.

Hogyan valósulhat meg a COPD menedzsmentje a patikában? Az előadó erre egy gödi példát mutatott, amelynek az is részét képezte, hogy miként lehet motiválni a kollégákat a részvételre, a helyi döntéshozókat pedig e tevékenység támogatására. Mint elhangzott, ez egy újabb gyógyszerészi kompetencia és szerepvállalási lehetőség, patikai többletszolgáltatás, amely biztonságosabb gyógyszerhasználathoz és hatékonyabb beteg-együttműködéshez vezethet.

Dr. Takács Gábor PhD intézeti főgyógyszerész a tüdőrák modern gyógyszeres kezeléséről adott tájékoztatást, az innovatív immunterápiákra és a célzott gyógyszeres kezelésekre fókuszálva.

Dr. Takács Gézáné dr. nyugalmazott főgyógyszerész a fájdalomcsillapítás patikai eszköztárát vette számba. A nem szteroid gyulladáscsökkentők, illetve egyéb fájdalom- és lázcsillapítók csoportosítása mellett a fontosabb hatóanyagok és indikációik, valamint mellékhatásaik is szóba kerültek.

Dr. Falusi Fanni PhD, az SZTE GYTK hallgatója a FIP aktuális híreit ismertette. Többek között megtudtuk, a WHO felszólította a tagországok kormányait, hogy szorosabban működjenek együtt az egészségügyi szakemberekkel. A gyógyszerészeknek központi szerepük lesz az idei globális egészségügyi kampányban, amelynek kiemelt témája a gyógyszerbiztonság. Továbbá, a FIP legújabb útmutatása irányt ad a gyógyszerészeknek az öngyógyítással kapcsolatos tanácsadáshoz.

A terápia menedzsment továbbképzést követően a szakmapolitika került a konferencia fókuszába.

Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója a gyógyszerészeknek a jövő praxisközösségeiben betöltött lehetséges szerepéről beszélt. Mint elmondta, ezeknek az egységeknek az állami finanszírozása még nem teljes mértékben megoldott, eddig csupán az orvosok bérkiegészítésére nyílt lehetőség, a többi egészségügyi szakember munkájának pénzügyi ellentételezésére nem. Békássy doktor ezt követően olyan pozitív nemzetközi példákat mutatott az együttműködésre, amikor a gyógyszerészek bevonásával szignifikánsan jobb eredményeket tudtak felmutatni a célértékek elérésében, a költségek és a gyógyszerfelírásból származó hibák csökkentésében.

A praxisközösségek hatékony működése kapcsán a társszakmák meghívott képviselői – Rochlitz Ildikó gyógytornász, fizioterapeuta (Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága), Szűcs Zsuzsanna MSc, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége RD elnöke és Prof. Dr. Péley Bernadette, a Magyar Pszichológusok Társaságának elnöke – is a prevenció és az egyes szereplők közötti információcsere fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve egyetértett abban, hogy a gyógyszerészeknek is helyük van ebben a szisztémában. Miután röviden felvázolták saját hivatásuknak a praxisközösségben betöltött szerepét, virtuális kerekasztal-beszélgetésen válaszolták meg az előadások hallgatóságától érkezett kérdéseket.

Terveink szerint az előadók a Gyógyszertár magazin hasábjain is bemutatják szakterületüket, és felvázolják az együttműködés lehetőségeit.

A délután következő blokkjában a közelmúltban hatályba lépett FoNo VIII. kapcsán hangzottak el új információk. Berthótyné dr. Kuba Katalin, az OGYÉI Módszertani és Egyedi Igénylések Osztályának értékelője a 2022. február 1. óta kizárólagosan érvényben lévő FoNo VIII.-hoz fűződő, a magisztrális gyógyszerkészítésben történt változásokról számolt be. Számszerűleg és név szerint is említette az új gyógyszeranyagokat, törléseket, a pozitív listáról való lekerüléseket, a név- és összetétel-változásokat. Ezen belül részletesen kitért a szemészeti készítmények, a köptetők, valamint a krémek és kenőcsök csoportjára.

Dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke előadásában arról beszélt, milyen indikációban jelennek meg a magisztrális készítmények a gyermek-alapellátásban, prezentációja végén pedig azokat a javaslatait is megfogalmazta, amelyek megvalósulása nagyban segítené a házi gyermekorvosok munkáját.

Nagy Balázs, a Molar Chemicals Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója részletesen kifejtette, hogy cége milyen kihívásokkal szembesül a magisztrális alapanyag-ellátás területén. Szólt az áremelkedésekről, az ellátási nehézségekről és a szabályozás problémáiról is.

Hogyan sikerült integrálni a FoNo VIII.-as készítményeket, illetve az állatorvosi vényekkel és az egyéb szabályozásokkal kapcsolatos változásokat a patikai és az orvosi gyógyszertörzsbe? – erre várta a választ a szekció moderátora, dr. Biczó Ágota a virtuális kerekasztal-beszélgetés résztvevőitől, Schvarckopf Tamástól, a Novodata Zrt./LX-Line Kft. gyógyszerész vezetőjétől, Nagy Gábortól, a Pharma Cloud Kft. (DAXA) gyógyszerész szakmai igazgatójától, Markovics Gyulától, a Praxis Medical System Kft. (praxisnet.hu) fejlesztőjétől és Muzik Péter fejlesztőtől.

Erdős Ábel, a Novodata Zrt./LX-Line Kft. üzletfejlesztési igazgatója esettanulmányokat mutatott be azzal kapcsolatban, hogy a két rendszergazda cég miként támogatja fejlesztéseivel többek között a patikai adminisztráció optimalizálását, ezáltal a gyógyszerészek idejének felszabadítását, illetve az árrés-tömeg növelését. Bognár László, a Novodata Zrt./LX-Line Kft. IT Kompetencia Központjának igazgatója pedig az ügyféltámogatást célzó fejlesztésekről tartott prezentációt, a reaktivitás helyett a proaktivitásra hívva fel a figyelmet.

A gyorsjelentést készítette: Tóth Tamás

(folytatjuk)

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2022-03-05