Gyógyszerészek XXXI. Országos Kongresszusa: Záródokumentum

Gyógyszerészek XXXI. Országos Kongresszusa
2021. október 15-17.
akkreditált multilaterális továbbképző rendezvény
Siófok, Hotel Azúr

Záródokumentum

Az elmúlt évben online szervezésű rendezvény után, végre újra személyesen találkoztak a gyógyszerészek a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége három évtizedes hagyománnyal rendelkező őszi kongresszusán. A rendezvény alkalmat adott arra, hogy a kollégák szakmai partnereikkel, a hatóságok, a gyógyszergyártók, a nagykereskedők, forgalmazók és a patikai rendszergazdák képviselőivel megosztva az elmúlt időszak tapasztalatait, felvázolják a közeljövő legfontosabb teendőit. A háromnapos rendezvényen 376 regisztrált gyógyszerész jelenlétében, 40 igényes kiállítói szerepvállalás mellett összesen mintegy félezer résztvevő, egyben a Szövetség 30 éves jubileumát is megünnepelte. A COVID helyzetből adódóan távol maradó közel 200 érdeklődő, online közvetítés formájában követte a szakmai eseményeket.

Hihetetlenül megterhelt időszakot élt át a gyógyszerész társadalom az eltelt másfél évben. A COVID időszakban az orvosi rendelések online átalakítása, a telemedicina következményeként rendkívül nagy feladat hárult a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra. A korábban átlagosan a háziorvosi találkozások ötszörösét kitevő gyógyszertári páciens kontaktusok száma megduplázódott. Az egészségügyi ellátó rendszerben tartósan, egyedül a gyógyszertári szolgáltatás volt nyilvánosan hozzáférhető. Ezzel összefüggésben jelentősen növekedett munkatársaink körében a veszélyeztetettség mértéke is.

A kongresszus résztvevői egyetértettek abban, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátás sorsfordító időszakát éli a hazai gyógyszerészet. Az ellátáshoz való hozzáférés területén kialakult és várható változások, a gyógyszerbiztonság, a fenntartható finanszírozás, a működtetés szakmai és kereskedelmi arányainak körében alakuló tendenciák, veszélyeztetik az egészségügyi ellátó rendszer e fontos elemének megkívánt magas minősége stabil fenntartását. Ez egyben a humánerőforrás utánpótlás és a generációváltás kritikus pontja is.

A kongresszuson az ellátó rendszer fejlesztésének nagy ívű tervei mellett az egyes szolgáltatói szintek közötti kapcsolatok fejlesztése, a feladatok és az erőforrások racionális elosztása is szerepelt ugyanúgy, mint a gyógyszertár üzemeltetés szakmai, gazdasági, jogi és számviteli napi aktualitásai.

A rendezvényen részt vevő kiállítók által biztosított környezet és szakértő gárda aktivitása jelentős mértékben segítette az ellátással szoros kapcsolatban lévő szervezetek és a gyógyszerészek harmonikus kapcsolatát. Kiemelt érdeklődés övezte az OGYÉI és a tisztifőgyógyszerészi hálózat konzultációs helyszínét, ahol a szakhatóság vezető munkatársai folyamatosan álltak a résztvevők rendelkezésére.

Mindezekkel összefüggésben:

• A kongresszus programjai során a résztvevők örömmel konstatálták, hogy az egészségügy és a gyógyszerellátás vezetéséért felelős szakhatóságok, szervezetek első számú vezetői (OGYÉI, OKFŐ, MÁESZ) valamint az egyetemek professzori kara (SZTE, DE, PTE, SE, ME) és munkatársaik nagy súlyt fektettek a szakma tájékoztatására aktuális és jövőt alakító kérdésekben egyaránt. A konzultációkra a prezentációkat követő fórumok, workshopok, és klubbeszélgetések kiváló alkalmat nyújtottak.

• Az OGYÉI értékelése szerint a COVID járvány alatt is szinte 100%-os volt a lakosság hozzáférése a gyógyszerellátó rendszerhez. Ez nagyban a gyógyszerészek és szakasszisztensek és minden gyógyszertári dolgozó érdeme. Alkalmazva a hatósági és egyedi eljárásrendeket, a magas kontaktusszám ellenére sem alakult ki fertőzési góc a gyógyszertárakban. Tartós helytállásunkat széleskörű lakossági elismerés övezi.

• A COVID időszak felerősítette a gyógyszertáron kívüli értékesítés lakossági igényét. Fontosnak tartjuk rögzíteni a csomagküldés és a házhoz szállítás szabályait, az egészségügyi és a kényelmi szolgáltatás közötti különbségtételt. A csomagküldés esetében csak vény nélküli gyógyszerek kézbesíthetők, a termékek minőségéért a személyi jogos a felelős. Házhozszállítást viszont csak expediálásra jogosult gyógyszertári dolgozó végezhet, ebben az esetben vényköteles gyógyszerek is kiszolgáltathatók.

• Rendkívüli, és gyakran indokolatlan méreteket ölt a patikán kívüli, az egészségi állapotot befolyásolni képes termékek reklámozása. Egyidejűleg törekedve a társadalom egészségtudatos magatartásának fejlesztésére és a gyógyszerbiztonságra, egészségpolitikai döntéshozó által deklarált határozott fellépést tartunk szükségesnek a helyes arányok helyreállítására.

• Halaszthatatlanná vált a gyógyszerészet szakmai döntéshozói részről történő pozicionálása a hazai ellátó rendszerben. Az adherencia fejlesztés, a farmakoterápia menedzsment elismert egészségnyereséget eredményez, amellett hogy a gyógyszerkiadásokra is hatást gyakorol. A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan, megfelelő feltételekkel, célszerű kialakítani a szakmai és gazdasági szempontból is racionális receptírás és a vakcináció gyógyszerészi kompetenciakörbe való felvételét.

• Meglátásunk szerint a degresszív árrés (5/2007. I. 24. EüM. r.), mint kizárólagos működési forrás, lemerevített rendszere az ágazat fenntartására nem alkalmas. Továbbiakban is szükségesnek tartjuk az egységes cikktörzs, az orvosi vényíró rendszerek felülvizsgálatát, a gyógyszertárak működését szabályozó, nem életszerű jogszabályok felülvizsgálatát, és nem a gyógyszerbiztonságot segítő adminisztráció csökkentését, valamint az ügyeleti szolgálat reformját.

A kongresszus résztvevői kérik a „Gyógyszerészek XXXI. Országos Kongresszusa” záródokumentuma döntéshozó és szakmai vezető fórumok számára való eljuttatását. Egyben felhatalmazzák a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége vezetését fenti kérdésekben való egyeztetésre.

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2021-10-29