OGYÉI tájékoztatás: 2021. június 29.

Tisztelt Gyógyszerész Asszony!
Tisztelt Gyógyszerész Úr!

Semmelweis-napon az egészségügyi dolgozókra emlékezünk és őket ünnepeljük. Megemlékezünk Semmelweis Ignácról, az egyik legnagyobb magyar orvosról, aki elhivatottságával és kreativitásával számos anya és csecsemőjének az életét mentette meg.

Az elmúlt csaknem másfél év mindnyájunk számára megterhelő volt. A járvány időszaka komoly feladatot és felelősséget rótt a gyógyszerészekre is. Önök ismét bebizonyították, hogy a lakossági gyógyszerellátás a magyar egészségügy egyik legjobban hozzáférhető szegmense. Erőfeszítéseikkel érték el azt, hogy a lakosság hozzáférése ehhez az egészségügyi szolgáltatáshoz változatlan maradt a járvány teljes időszaka alatt. A lakosság ugyanolyan magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokban részesülhetett a gyógyszertárainkban, mint amelyhez korábban hozzászokott.

Az utóbbi időszakban felmerült fontosabb kérdéseket a következők szerint kívánjuk összefoglalni:

I. Semmelweis napi nyitva tartás. Semmelweis napon csak azok a gyógyszertárak tarthatnak nyitva, amelyek a működési engedélyük szerint ezen a napon is nyitva tarthatnak, valamint a 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertárak.

II. Tájékoztatás az állatorvosi vények adattartamával kapcsolatosan. A segédlet a közforgalmú gyógyszertárak expediálási gyakorlatának kialakításához ITT található.

III. Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának a korlátozott robbanóanyag-prekurzornak minősülő koncentrációjú (>12 % (m/m)) hidrogén-peroxidot forgalmazásával kapcsolatos tájékoztatója ITT található.

IV. 2021.06.28. napján megjelent a Magyar Közlöny 121. száma. Kihirdetésre került az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény, amely több gyógyszerészeti vonatkozású jogszabály módosítást tartalmaz, többek között:

a. TAJ szám bemondás alapján nem saját részre kiváltott gyógyszerek esetén a gyógyszertárban ellenőrizni kell a kiváltó személy személyazonosságát, valamint elektronikusan rögzíteni kell:

i. a kiváltó személy nevét és

ii. a személyazonosság igazolására alkalmas okmány számát.

A rögzített adatokat 5 évig lehet jogszerűen kezelni.

b. A gyógyszertár létesítés és működés engedélyezési eljárásokat a hatóság felfüggesztheti, amennyiben valamely előkérdést szükséges tisztázni.

c. Gyógyszertár szüneteltetés bejelentése visszamenőlegesen, csak a bejelentést megelőző naptól lehetséges.

d. A gyógyszertárak adott településen/kerületen belül 1000 méteren túl is áthelyezhetők. Az áthelyezés során továbbra is a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratai közötti távolságot kell figyelembe venni, az 50 000 lélekszámot meghaladó városokban legalább 250 méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolságnak kell lennie.

A megjelent jogszabálymódosításokkal kapcsolatosan részletes tájékoztatást a későbbiekben adunk.

Kedves Kollégák, Semmelweis-napon Önöket is ünnepeljük. Legyenek büszkék az elmúlt, nagyon nehéz időszakra, hiszen kiválóan helyt álltak és a gyógyszerészi esküjükhöz hűek maradtak, a betegek gyógyítását és az egészség védelmét mindenek elé helyezték.

Külön köszönet jár azoknak a Kollégáknak, akik Semmelweis napon is dolgoznak, ügyeleti vagy készenléti szolgálatot látnak el.

A nyári időszak közeledtével kívánom, hogy mindnyájunknak legyen alkalma pihenni és feltöltődni, mert másokat szolgálni és segíteni akkor tudunk igazán hatékonyan, ha lelkileg testileg kiegyensúlyozottak és egészségesek vagyunk.

Semmelweis-napon pihenjenek, ünnepeljenek, töltődjenek fel szeretteik körében!

Tisztelettel és köszönettel:

El Koulali Zakariás
országos tisztifőgyógyszerész

Forrás: OGYÉI
Kelt: 2021-06-30