Ülésezett a MOSZ Országos Elnöksége
Február 14-én tartotta a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége munkaterv szerinti Országos Elnökségi ülését.

Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatták a MOSZ elnöke előterjesztését a XXIII. Gyógyszertár-működtetés konferencia előkészítéséről. A résztvevők megvitatták a rendezvény tartalmi elemeit, jóváhagyták az előadók személyét, moderátorokat és programfelelősöket jelöltek ki és kértek fel. Döntés született a kiegészítő programok tárgyában is. Megállapították, hogy az eddigi jelentkezések magas száma arra utal, hogy a korábban kiközvetített témavázlat felkeltette a kollégák érdeklődését.

A testületek meghallgatták, tanulmányozták és egyhangú elfogadással jóváhagyták a MOSZ 2017. évről szóló pénzügyi beszámolóját, valamint a 2018. évi költségvetési tervet.

Az ülés résztvevői tanulmányozták és elismeréssel nyilatkoztak a Szövetség 2018. évi oktatási programjáról, a meghirdetett rendezvények célkitűzéseiről és tematikájáról.

Az ülés záró részében aktuális szakmapolitikai kérdések kerültek napirendre. Ezek egy részének megvitatását a márciusi konferencián megrendezésre kerülő Országos Választmányi ülés, illetve a Szövetség közgyűlése által is javasolták megvitatni.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2018-02-15

Kapcsolódó cikkek: