A MOSZ jogosult az SZJA 1%-ának fogadására
Adószám: 19047960-2-41

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magángyógyszerészek Országos Szövetségét (Adószám: 19047960-2-41), az adózók rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló (1996. évi CXXVI. tv.) törvény alapján, 16583. nyilvántartási számmal a személyi jövedelemadó 1%-a fogadására jogosult szervezetnek regisztrálta.

Az 1991-ben Kecskeméten megalakult MOSZ-t a Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Pk. 60.200/1991. sz. végzésével) vette nyilvántartásba.

A Szövetség jogállása: egyesület, önálló jogi személy, amely tevékenységét az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján folytatja, együttműködve a célját támogató más szervezetekkel. Alapszabályban rögzített célja a közvetlen lakossági ellátást végző gyógyszertárak összefogásának előmozdítása. A gyógyszerellátás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági jogi és etikai feltételek megteremtésének elősegítése, a gyógyszertárak, mint gazdálkodó szervezetek érdekvédelme és érdekképviselete, a gyógyszerellátás szakszerűsége és biztonsága fenntartása, szakmai színvonalának emelése.

A Szövetség képviseli a gyógyszertárak és gyógyszerészeik speciális szakmai, gazdasági és jogi érdekeit az állam-, és szakigazgatási szervekkel, a társadalombiztosítási támogatást folyósító intézményekkel, a hatósági jogkörökkel felruházott szervezetekkel, oktatási intézményekkel való kapcsolattartásban. Tevékenysége során, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre törekszik az egyéb szakmai és érdekvédelmi, továbbá a gyógyszergyártó, a kereskedelmi és informatikai szervezetekkel.

Az elmúlt több mint 30 év igazolta, hogy a tudományos és köztestületi szervezetek mellett szükség van a személyi jogos, tulajdonos gyógyszerészek jól definiálható érdekeinek artikulációjára, azok érvényesítésében való törekvések összefogására. A választott tisztségviselői kar munkája önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül működik. Az egyes kötelezettségek és szakértői tevékenység alapvetően a tagdíjakból kerül finanszírozásra. Ennek kiegészítésére kérjük éljen az adófelajánlás lehetőségével!

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásáról
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége javára!

Adószám: 19047960-2-41

Köszönjük!


Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2023-03-20