Értékelő és tisztújító közgyűlést tartott a MOSZ Budapesti Szervezete
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapesti Szervezete 2016. december 7-én délután meghívta a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületének (HUPSA) elnökét és képviselőit a MOSZ székházába.

Vértessy Dániel, a HUPSA elnöke tartott egy kiselőadást, melynek fő témái a frissen végzett gyógyszerészek elhelyezkedési lehetőségei, preferenciái és elvárásai voltak. Az előadásban feltárta az ipar és a magángyógyszerészek elvárásaival szemben álló hiányosságokat az oktatásban, majd közölte közvéleménykutatásának eredményét a hallgatók várakozásairól.

Az előadást követő beszélgetés során mind a HUPSA, mind a MOSZ Budapesti Szervezetének a megjelent tagjai pontos felvilágosítást nyújtottak egymásnak a saját oldalukon jelenlevő helyzetről, problémákról.

Bognár Gerda belkapcsolatokért felelős alelnök tovább erősítette a hallgatói nézőpontot személyes tapasztalatait feltárva. A magángyógyszerészeknek szükségük van gyógyszerész utánpótlásra, a frissen végzetteknek pedig munkahelyre és stabil körülményekre. Ezúton merült fel, hogy ennek akadálya valójában a kommunikáció hiánya és a közvetítés hiányossága. A hallgatóknak egy hányada nem jut el megfelelő körülmények között gyakorlathelyre hallgatói évei alatt, így a szakmai életben ezek a munkavállalók gyakran nem patikában szeretnének elhelyezkedni. A jó együttműködés mindennek a kulcsa: ha egy hallgató jó emlékekkel távozik egy patikából, gyógyszerészként nagyobb eséllyel fog ugyanott elhelyezkedni.

Vértessy Dániel szerint a továbbiakban a HUPSA feladata a MOSZ és a hallgatók közötti kapcsolat erősítése lesz, a megfelelő mennyiségű információ terjesztése az egyetemen az elérhető gyakorlati helyekről, a közforgalmú gyógyszertárak és a gyógyszerészi munkaerőpiac helyzetéről.

A találkozó sikerrel zárult, mind a két fél számára informatív volt, megragadta a probléma gyökerét, és a megoldás felé vezető útra is ráterelte a feleket.

Következő napirendi pontként Lukácsné dr. Fodor Enikő röviden összefoglalta az elmúlt 3 év eseményeit a MOSZ Budapesti Szervezetének életéből, ismertette terveit a jövőre vonatkozóan.

Ezután következett a tisztújító választás. A tagság az általuk jelölteket teljes összhangban szavazta meg, így a MOSZ Budapesti Szervezetének elnökségi tagjai a következő 3 évre:
Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök
Császárné dr. Sulyok Mária alelnök
dr. Gyetvai László alelnök

A megválasztott elnökség megköszönte a jövőre nézve a bizalmat, a következő találkozó várható időpontjáról a szokott módon, e-mailben fogják értesíteni a tagokat.

Lukácsné dr. Fodor Enikő
MOSZ Budapesti Szervezetének elnöke

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2016-12-12

Kapcsolódó cikkek: