A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Közgyűlésének határozatai

A Gyógyszerészek XXVII. Országos Kongresszusa – a megszokott módon – a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Közgyűlésével zárult. A részvevők áttekintették és értékelték a kongresszus rendezvényeit, valamint határozatokat hoztak az alábbiak szerint:

K/5/2017. sz. határozat:
A 2017. évi GYOK a Siófoktól távol lévő megyék gyógyszerészei és egyes kiállítók kérésére Budapesten került megrendezésre. A rendezvény tapasztalatait összegezve a következő GYOK helyszínére és lebonyolítására a MOSZ elnöksége márciusban tesz javaslatot.

K/6/2017. sz. határozat:
A MOSZ elkötelezett a egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzésével összefüggésben több joghelyen is szabályozott kérdés (14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet) legrövidebb időn belül történő korszerűsítése mellett. Javasoljuk, hogy a személyes gyógyszertár-működtetési jog maximum 2 éven belül, a korábbi jogkörnyezethez hasonlóan, gyógyszerészi szakképesítéshez kötött tevékenység legyen.

K/7/2017. sz. határozat:
Az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos jogi előkészítés megtorpant. Javasoljuk az OGYÉI számára a kérdést a legrövidebb időn belül napirendezni, és a jelenlegi, számos esetben indokolatlan és vállalhatatlan szolgáltatást a biztonságos és józan megoldás, a szűkítés irányába szorgalmazni.

K/8/2017. sz. határozat:
A MOSZ évek óta szorgalmazza a 41/2007 EüM rendelet számos korszerűtlen és a gyógyszerbiztonsággal nem összefüggő rendelkezésének megújítását. A korábban már elfogadott határozatot megerősítve javasoljuk a rendeletet felülvizsgálni, és a legrövidebb időn belül életszerű helyzetbe hozni.

K/9/2017. sz. határozat:
A MOSZ határozottan megerősíti két évvel ezelőtt deklarált álláspontját a NEAK (korábban OEP) által nem támogatott vényköteles és az OTC gyógyszerkészítmények rögzített árának bevezetése ellen. Meggyőződésünk, hogy az intézkedés igen kedvezőtlenül befolyásolná a gyógyszertár-működtetés és a biztonságos gyógyszerellátás gazdasági erőforrásainak jelenleg is szűk mozgásterét.

A MOSZ közgyűlése a határozatokat egyhangúan, ellenvetés és tartózkodás nélkül fogadta el.

Budapest, 2017. október 8.

Forrása: MOSZ Info
2017-11-13