Árképzés a gyakorlatban

A fenti címmel tartotta meg közös találkozóját a MOSZ Budapesti és Pest Megyei Szervezete. A rendezvény meghívott vendégei a legnagyobb patikai rendszergazdák voltak: a Quadro Byte Zrt.-t Bagi Zoltán, a cég tulajdonosa, ügyvezető igazgatója és Kiss András üzletág-igazgató képviselte; a Novodata Zrt. részéről Dedinszky Csabáné dr., a cég gyógyszerész igazgatója; az LX-Line Kft. részéről pedig dr. Vaitkusné dr. Kinczer Mária, a cég gyógyszerészszakmai vezetője fogadta el felkérésünket.

A találkozó két egymás utáni délután került megrendezésre a MOSZ székházában: június 12-én a Quadro Byte Zrt, egy nappal később pedig a Novodata Zrt. és az LX-Line Kft. volt a vendégünk.

A téma különlegességét mutatja, hogy bár a patikai rendszerek hasonló szisztémák alapján épülnek fel, vendégeink mégis több szemszögből közelítették meg a patikai árképzés gyakorlatát. Már itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a cikkben felsorolt lehetőségek nagyon szélesek, azonban kész receptet egyik gyógyszertárnak sem tudunk adni, mivel az árazási módszereket mindig az adott patika gazdasági környezetéhez kell igazítani.

Bagi Zoltán (Quadro Byte Zrt.) először a gyógyszertár, mint vállalkozás kapcsolatát mutatta be a könyveléssel. Mint mondta, az árképzés a gazdálkodás része, az alapok ismerete nélkül nem lehet jól vezetni a vállalkozást. A gyógyszertári gazdálkodás nagyon bonyolult feladat, szükség van hozzá informatikai támogatásra is, elengedhetetlen a jelen pontos ismerete és a jövő minél pontosabb becslése.

A könyvelő a vállalkozás által átadott információkkal dolgozik, tételesen ellenőrzi a szállítói és az átutalásos számlákat. A többi adatot (készpénzes számlák és nyugták áfa-kulcsonkénti összesítése, ELÁBÉ lista, leltárjegyzőkönyv stb.) az informatikai programból kapja. Ezek alapján dolgozza fel a bizonylatokat, számolja ki a bért és járulékait, az áfá-t, a társasági és az iparűzési adót stb.

A patikai rendszerek pénzügyi áttekintést is adnak számunkra, ezért is fontos elemezni ezeket az információkat. Fontos például hónapról hónapra követni a készletérték változását, amely növekedésének oka akár a gyártói áremelés is lehet.

Árrés és kedvezmények

E rövid bevezetés után Kiss András (Quadro Byte Zrt.) vette át a szót, és az árazás beállításának lehetőségeiről beszélt. A készleteink árazásánál gyakran sávos árrést használunk, kérdés, hogy az adott nagykereskedői árhoz képest hány százalékot számoljon a rendszer. Az árrés-táblázat – a támogatott gyógyszereket és a gyógyászati segédeszközöket (GYSE) kivéve – patikánként eltérő lehet. A sávok kialakítása során ismernünk kell a patikánk környezetét (hiszen az ott élők anyagi helyzete országrészenként, településenként változó) és a beszerzési lehetőségeket. Csak a beállítások elvégzése és jóváhagyása után változik meg az ár a törzslapon.

A beszerzői árakból képezzük a fogyasztói árakat, de itt is több lehetőségünk van. Számolhatunk

Az árrést egy adott termékre, cikkcsoportokra vagy általunk létrehozott, egyedi termékcsoportokra is beállíthatjuk.

A beérkezett áru átvétele a legtöbb helyen manuálisan történik. Ma már van lehetőség áruátvételi munkahely kialakítására. Ennek előnye, hogy az áruátvétel ideje a felére csökkenhet, a vonalkódok helyesen lesznek beállítva, így az értékesítés sebessége akár 5-20 százalékkal is növekedhet.

A fogyasztói árat a számla alapján tudjuk korrigálni: külön szűrhető, ha túl magas vagy túl alacsony az árrés, ha rabatt-készlet érkezett, ha hiányzik a beszerzői vagy a fogyasztói ár.

A legfontosabb teendő a beérkezett áru készletre emelése, helyes fogyasztói árának beállítása és az ár végrehajtása (!), amivel megvédhetjük magunkat a termékek haszon nélkül történő eladásától.

Csak a megfelelően kialakított és karbantartott árból célszerű kedvezményeket adni vásárlóinknak, itt a teljesség igénye nélkül csak az alapvető lehetőségeket mutatjuk be.

Kedvezmény adható

Haszonkulcs kontra gyógyszertámogatás

Dedinszky Csabáné dr. (Novodata Zrt.) a támogatásuk alapján rendszerezte a gyógyszertárban kapható termékeket. Az egyik csoportba a támogatott gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök tartoznak. A rendszergazdák a NEAK Ártámogatási Főosztálya által közzétett publikus gyógyszertörzsből (PUPHA), illetve a támogatott gyógyászati segédeszközök adatait tartalmazó publikus gyógyászati segédeszköz adatbázisával (PUPHAG) dolgoznak. Ezeknek a cikkeknek az árazása – a degresszív árrés-sávok alapján – központilag történik, a gyógyszertár nem tud módosítani rajta. A támogatott gyógyszerek esetében a tb-ár megegyezik a fogyasztói árral. A gyógyászati segédeszközök esetében a tb-ár fix, kézi eladás esetén a nettó tb-ár maximum 5 százalékkal emelhető meg. Ennél a termékkategóriánál, ha vényre expediálunk, természetesen a tb-ár kerül lejelentésre a NEAK felé.

A másik csoportot a nem támogatott készítmények jelentik. Az ezen belül forgalmazható termékek köre rendkívül széles. A vény nélkül kiadható gyógyszereket nem kötelező a degresszív árrés-sávok alapján árazni, azonban sokan alkalmazzák ezt a technikát. A többi termék árazása a gyógyszertár szokásaitól függ. A csomagolóanyagok szintén lehetnek támogatottak (a fogyasztói áruk 50 százaléka kerül elszámolásra a társadalombiztosító felé) vagy nem támogatottak.

„Az árazási módszereket mindig az adott patika gazdasági környezetéhez kell igazítani.”

Az előadó elmondta, a fogyasztói árat a nettó beszerzői árból (ami a mi beállításunk szerint lehet aktuális, átlag vagy súlyozott ár) képezzük, az áfa és az árrés-százalék segítségével. Az áfa gyógyszerek és támogatott GYSE esetében 5 százalék, a többi esetben 27 százalék. Az OGYÉI módszertani levele alapján az egyes alapanyagok változó áfá-val értékesíthetők, de a törzsben 5 százalékos áfá-val szerepelnek.

Az árrést alulról, illetve felülről is számíthatjuk, attól függően, hogy a beszerzési árból vagy a fogyasztói árból indulunk-e ki. Fontos, hogy a gyógyszertár jövedelmezőségének megállapításához nem az árrés-százalékot, hanem az árréstömeg-százalékot kell, hogy figyeljük hónapról hónapra.

Elemzés és korrekció

Dr. Vaitkusné dr. Kinczer Mária (LX-Line Kft.) előadónk arra hívta fel a figyelmet, hogy rendszerükben az egyéb termékeknek és a csomagolóanyagoknak nincs központi árkarbantartásuk. A beállított árak ellenőrzésekor célszerű cikkcsoportokra szűrni. Ha módosítani szeretnénk, azt is megtehetjük, hogy egyszerre több termék árát is megváltoztatjuk.

A beszerzői árak és a tb-ár változását, a jogcímek módosulását, illetve a közgyógyellátásban szereplő tételek változását is érdemes figyelemmel követnünk, így megmenekülhetünk a beragadt készletektől.

A gyógyszerésznő szerint elengedhetetlen a bejövő számlák elemzése, a rendszerben lévő adatok ugyanis megmutatják, hogy az adott számlán szereplő cikkek az általunk elvárt árrés-sávban vannak-e. Ha nem, könnyen tudunk változtatni az általunk előre beállított paraméterek szerint. Fontos szempont, hogy az árrés ne váljon negatív előjelűvé, illetve az áru túl drága se legyen. Az árrés beállítását célszerű még a számla lezárása előtt elvégezni.

A beszerzési forrástól függetlenül érdemes 3-6 havonta, cikkcsoportokra lebontva megvizsgálni, hogy melyek azok a termékek, amelyek ára eltér az általunk elvárt árréstől. Szerencsére ezeket az informatikai rendszereink is jelzik.

Az elvárt árrés beállításakor több intervallumot is megadhatunk. Ilyenkor a kiközölt nettó nagykereskedelmi ár vagy a szállítói sorrend alapján is számolhatunk. A lehetőségeink szélesek, a döntés a gyógyszertár vezetője kezében van.

Összefoglalás

Mindhárom rendszergazda előadásában többször is elhangzott, hogy a gyógyszertár vezetőjének feladata

Ezek a gyakorlati intézkedések is hozzájárulnak ahhoz, hogy a patikánk gazdaságosan tudjon működni.

A találkozó során a kollégák a mindennapi munkához kapcsolódó kérdéseket tettek fel, és az ezekre adott válaszokból sokat tanulhattunk. Köszönöm rendszergazdáinknak a tartalmas előadásokat, a gyógyszerész kollégáknak pedig a részvételt és a hozzászólásokat!

A találkozósorozat folytatódik, a következő rendezvényről e-mailben tájékoztatjuk a tagokat.

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a MOSZ alelnöke

Forrása: MOSZ Info
2017-08-08