Gyógyszerészek XXX. Jubileumi Országos Kongresszusa 2020. október 8–11. - Záródokumentum

Záródokumentum

A MOSZ a COVID-19 járvány következményei miatt első online kongresszusát rendezte meg. A legfontosabb kritérium a kongresszusi résztvevők, előadók, kiállítók egészségének biztonsága volt.

Az egészségügyi ellátórendszer fokozott terhelésnek van kitéve, a gyógyszerészek helytállása az elmúlt fél évben és azóta is folyamatosan példa nélküli – ezt erősítette meg köszöntőbeszédében Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos (Nemzeti Népegészségügyi Központ).

A szakmai összefogást erősíti, hogy a kongresszus gyógyszerszakmai védnökségét dr. Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója, orvosszakmai védnökségét pedig prof. dr. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója vállalta. Köszönjük aktív és hatékony figyelmüket, segítségüket!

A gyógyszerészek szakmai elköteleződése biztosítja a hazai egészségügyi alapellátás sarokpilléreit, a szakmai programok működtetését, többek között a betegbiztonság és az adherencia témakörében is. A humán- és anyagi erőforrások szűkösségének ellenére is a pályán lévők szakmai elhivatottsága rendkívül magas szintű. Ennek a magas minőségnek a fenntartható finanszírozása komoly terheket ró a személyi jogos gyógyszerészekre, a magánkézben lévő gyógyszertárak tulajdonosaira.

A kongresszus résztvevői egyetértettek abban, hogy a pandémia következtében új innovációs vonalak kerültek előtérbe, amelyek meghatározzák az előttünk álló éveket. Az első a gyógyszerkutatás erősödése, az új típusú koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésével, a másik a digitalizáció térnyerése. A digitalizáció már eddig is a mindennapjaink része volt (EESZT, gyógyszerbiztonsági ellenőrzés, NAV online kapcsolat, gyógyszertári raktározó és gyógyszerkészítő robotok, elektronikus áruátvétel, online könyvelő rendszerek, internetes rendelés), most azonban olyan dinamikus fejlődést élhetünk át, mint az ipari forradalom idején. Az innováció megvalósulásához megfelelő háttér szükséges, mind szakmai, mind etikai, mind gazdasági, mind pedig jogi szempontok szerint.

A kongresszus négy napja alatt 43 előadó témafelvezetését több mint 300 regisztrált résztvevő követte nyomon az online közvetítésen keresztül. A felvetett témák iránti érdeklődést a hozzászólások, a feltett kérdések magas száma is jelezte.

A fentiekkel összefüggésben:

  • Az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedtek a beteg-, az ellátás- és a gyógyszerbiztonsági környezet változásaival összefüggő, legutóbb a COVID-19 helyzetből adódó veszélyhelyzeti és védelmi feladatok. Ezek személyzeti, technológiai, informatikai és gazdasági vonzatai rendkívüli módon szűkítették a gyógyszertár-működtetés jövedelmezőségét. Az egyre fokozódó forráshiány akadályozza a megkezdett szakmai programok folytatását, a szaklétszám-fejlesztést és ellehetetlenítik a generációváltást. Kizárólag a folyamatosan csökkenő árrés-eredményből ezek nem teljesíthetők.
  • Rendezni kell az egészségügyi ágazaton belül kialakult bérfeszültséget, függetlenül attól, hogy állami vagy magánszektorban dolgozik a munkaerő. Ennek megoldását a központi források átcsoportosításával, az eddig ingyen végzett pluszfeladatok megfelelő díjazásával lehetne elérni.
  • A döntéshozók által is elismert gyógyszerész szakma presztízsének helyreállítása vonzóvá teheti a pályát a leendő pályaválasztó fiatalok előtt, megmutatva nekik a tudásban rejlő innováció és a biztos megélhetés lehetőségét.
  • A gyógyszertár egészségügyi intézmény, a benne dolgozó szakszemélyzet – az adherencia- és terápiamenedzsment-programok népszerűsítésével – népegészségügyi szinten egészségnyereséget produkál.
  • Az ügyeleti szolgálat reformját nem lehet tovább halogatni.
  • A kistérségek ellátását a szakma szabályainak megfelelően, a 21. század igényeihez alkalmazkodva gyógyszerészi kézben kell tartani.

A kongresszus résztvevői kérik a Gyógyszerészek XXX. Jubileumi Országos Kongresszusa Záródokumentumának a döntéshozó és szakmai vezető fórumokhoz való eljuttatását, és egyben felhatalmazzák a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége vezetését a fenti kérdésekben történő egyeztetésre.

Forrása: MOSZ Info
2020-11-18