A személyi jogtól a gazdaságos gyógyszertár-működtetésig
Beszámoló a Fiatal Gyógyszerészek Napjáról

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ez év január 23-ára online pontszerző továbbképzést szervezett, elsősorban pályakezdő gyógyszerészek részére. A MOSZ vezetőségének tagjai és a meghívott külsős szakemberek előadásukban a személyi jog megszerzésének feltételeit, a patikatulajdonossá válás módozatait, illetve a gyógyszertárvezetés során felmerülő feladatokat és kihívásokat ismertették negyed-, ötödéves egyetemi hallgatókból és gyakorló gyógyszerészekből álló közönségükkel. A prezentációk természetesen a már vezető pozícióban lévő kollégák számára is használtak a mindennapi munka során alkalmazható, patikájuk gazdaságosabb működtetését szolgáló információkkal.

„Nagyon sok az idősebb kolléga, számos patika került eladósorba. Az utóbbi időben az Elnökség tagjai közül többen is vásároltunk gyógyszertárat vagy vettük át édesanyánktól a patika vezetését. Ez utóbbi is hosszadalmas procedúra, nemhogy gyógyszertárat vásárolni.

Saját magunkból indultunk ki, és azt gondoltuk, megpróbálunk segíteni azoknak a leendő és már jelenleg is a közforgalomban dolgozó gyógyszerészeknek, akiknek nincs szakmabeli a családjukban, nincs, aki ezeket az információkat elmondaná nekik” – mesélt a kezdeményezés hátteréről dr. Kovács-Szrogh Vivien, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége főtitkára.

Szakmai és gazdasági döntéshozóvá válni

A személyi jog egy adott patika szakmai vezetésére vonatkozó „engedély”, a gyógyszerésznek ezt megszerezve nyílik lehetősége arra, hogy meghatározza, milyen stratégia mentén működjön a gyógyszertár, ahol ilyen minőségében (személyi jogosként) dolgozik – ezzel a gondolatmenettel nyitotta a napot Lukácsné dr. Fodor Enikő. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke ugyanakkor elmondta, ez a pozíció nemcsak lehetőségekkel, hanem bizonyos kötelezettségekkel és felelősséggel is jár. Szólt a személyi jog megszerzésének feltételeiről, lépéseiről, továbbá a személyi jog és a gyógyszertár ügyvezetése, illetve a tulajdoni hányad összefüggéseiről is.

Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész az engedélyező és ellenőrző hatóság (az OGYÉI) oldaláról világított rá ugyanerre a témára. Említést tett a nem egy konkrét gyógyszertárhoz kötődő, szabad személyi jog rendszeréről, a helyettesítő gyógyszerészek – mint leendő személyi jogosok – szakmai gyakorlata igazolásának problematikájáról, illetve a személyi jogos távollétében kinevezett felelős, ideiglenes vagy hatósági vezető szerepéről. Az előadótól megtudhattuk, jelenleg 79 olyan személyi jogos gyógyszerész van, aki nem rendelkezik szakvizsgával, és 2025. január 1-ig nem tölti be 50. életévét – ami akkortól előfeltétele lesz a személyi jog birtoklásának. Jó hír, hogy jelen állás szerint bármilyen szakvizsga megléte elégséges lesz e pozíció betöltéséhez. Összességében, dr. El Koulali Zakariás meggyőződése, hogy a személyi jogos gyógyszerész a patika biztonságos működésének garanciája.

Az országos tiszti főgyógyszerész az újonnan létesülő patikák engedélyezésének tapasztalatairól is beszámolt, megemlítve, hogy egyre nagyobb kihívást jelent a kistelepülések gyógyszerellátása. Fontosnak tartja a szakmaiság megmaradását, azt, hogy a kormányzat patikákban, ne pedig más megoldásokban gondolkodjon. A gyógyszertár-alapítást fontolgatók számára lehet jó hír, hogy olyan patikáknak is jár működési célú állami támogatás, amelyek ugyan még nem működnek, viszont már rendelkeznek létesítési engedéllyel.

Schissler József könyvvizsgáló, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizor a gyógyszertárak gazdasági tanácsadója, a megbízható könyvelő ismérveiről és a vele szemben támasztható követelményekről beszélt. Mint kiderült, maga a személyi jogos gyógyszerész is betöltheti ezt a szerepet, ám nem lehet saját vállalkozása könyvvizsgálója. Az előadó a gyógyszertárhoz jutás különféle módozatainak jogi hátteréről is szót ejtett.

Számos pályakezdő vagy jelenleg alkalmazottként dolgozó gyógyszerész gondolkozik patika vagy gyógyszertári tulajdonrész vásárlásán. Elsősorban nekik szolgált hasznos információkkal Virágosné Kovács Évának, az UniCredit Bank vezető kisvállalati tanácsadójának prezentációja, amelyben a pénzintézetek által kínált lehetőségekről, konkrétan a Patika Hitelprogram kondícióiról esett szó. Az előadó tapasztalatai szerint az ilyen beruházások kapcsán körülbelül 7-10 éves megtérüléssel lehet számolni.

Láving Gusztáv, a Hiventures kockázati tőkealap-kezelő KKV befektetési igazgatója elmondta, cége olyan kiegészítő hitelt kínál a patikát vagy patikai tulajdonrészt vásárolni kívánó gyógyszerészeknek, amely csökkenti az önrész mértékét, és amit csak a hetedik év végén kell visszafizetni.

Gacsályi Béla, a GBA Közbeszerzési Kft. ügyvezető igazgatója a gyógyszertárak számára kínálkozó pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást. Részletesen kitért a hazai forrásból, illetve uniós társfinanszírozással megvalósuló pályázatok előnyeire és hátrányaira. Mint kiderült, az így elnyert pénzekből ingatlant és gépjárművet nem lehet venni, bútort és eszközöket viszont igen, és a patika épülete is bővíthető belőlük. Az előadó mindenkit arra biztatott, hogy pályázzon és folyamatosan figyelje az ezzel kapcsolatos weboldalakat (palyazat.gov.hu, palyazatmenedzser.hu stb.).

Kispatikáktól a franchise rendszerekig

A nap második részében dr. György Péter, a MOSZ Veszprém Megyei Szervezetének elnöke a patikaműködtetés pénzügyi egyensúlyának megteremtéséről, a bevételek növelésének és a költségek csökkentésének lehetőségeiről beszélt. Ennek kapcsán lényegesnek nevezte a gyógyszertári portfólió tudatos megtervezését, illetve annak eldöntését, hogy a vállalkozás ése során milyen mértékben kívánja megőrizni függetlenségét, ami előnyökkel, de hátrányokkal is jár a különböző beszerzési és marketingtársulásokhoz, illetve franchise rendszerekhez csatlakozott patikákkal szemben.

Bárhogy is döntsünk, tette hozzá Péter, a fő cél a jövedelmezőség növelése kell, hogy legyen, mert ezáltal tudjuk biztosítani, hogy a betegek a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kapják. Illetve amennyiben a független működés mellett döntünk, akkor is használjuk a beszerzési társulások és a franchise rendszerek módszereit!

Dr. Kovács-Szrogh Vivien szerint egy patika sikeres működéséhez nélkülözhetetlen a különböző marketingfogások alkalmazása, és bár minden gyógyszertár helyzete más és más, léteznek olyan vastörvények, amelyeket valamennyi patika érvényesíthet a konkurenciával folytatott harcban, ami a vásárlói lojalitás elnyeréséért folyik. Az előadó ezekhez kapcsolódó tapasztalatairól számolt be a személyi jog megszerzésétől egészen az általa vezetett gyógyszertár közelmúltban történt átalakításáig.

Dr. Oláh Gábor arra kereste a választ, hogyan működtethető sikeresen egy kis település patikája. Milyen típusú, személyiségű gyógyszerésznek érdemes falun, kisközségben ilyen feladatra vállalkoznia? Milyen szempontokat érdemes figyelembe vennünk egy vidéki patika megvásárlásakor? Mi lehet jó jel, illetve milyen kockázatokat hordoz magában ez a lépés? Nem az számít, hogy aktuálisan mekkora az adott gyógyszertár, hanem hogy mekkorává tudjuk tenni – vonta le a végkövetkeztetést a MOSZ alelnöke.

Dr. Maklári Zsolt jogász, a Sárdy és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa is kitért a gyógyszertári tulajdon szerzésének lehetőségeire (öröklés, új patika alapítása, üzletrész vásárlása), a gyógyszerészi elővásárlási jog jelentőségére, valamint a vállalkozást működtető különböző cégformákra. Ezt követően a személyi jogos gyógyszerész munkajogi helyzetét – jogosultságait és felelősségét – részletezte, külön vizsgálva a munkáltatói és a beosztotti pozíciót.

Folytatjuk a generációváltást

„A rendezvényünkön részt vevők száma messze felülmúlta várakozásainkat – összegezte a nap tapasztalatait dr. Kovács-Szrogh Vivien. – Körülbelül 40-50 érdeklődőre számítottunk, ehhez képest összesen 190 fő regisztrált, köztük 56 egyetemi hallgató. A délelőtti szekciónak különösen nagy sikere volt (akkor 186-an, délután valamivel kevesebben voltak fent az oldalon). Az országos tiszti főgyógyszerész úr előadása nagyon érdekelte a fiatalokat, ugyanígy a banki szekció is: a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban különösen sok kérdés érkezett a hallgatóságtól. Maklári Zsolt előadását követően szintén záporoztak a kérdések, ami nem csoda, hiszen fiatal, nagyon jó előadó, viszi magával a csapatot.”

„Lehetőség szerint minél hamarabb szeretnénk folytatni az itt megkezdett munkát – tette még hozzá a MOSZ főtitkára. – A márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferencián belül fogunk szervezni egy blokkot a generációváltással és a patikai tulajdonhoz jutással kapcsolatban. Úgy érzékeljük, ez most nagyon aktuális téma, a fiatalok és az idősebb gyógyszerészek is vevők rá. Az előadásokat a mostaninál is interaktívabbá kívánjuk tenni, hogy már közben is visszajelzést kaphassunk egy-egy kérdés kapcsán a hallgatóságtól, és annyira bevonjuk őket a párbeszédbe, amennyire csak lehet.”

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2021-01-25