Megszűnik a teljesítmény-volumenkorlát a szakellátásban
A korábbi teljesítmény-volumenkorláton alapuló finanszírozás helyett a friss kormányrendelet bevezeti a „tervezett éves keret” fogalmát, amellyel a tényleges betegigényekhez való alkalmazkodást igyekszik elősegíteni – írja a Weborvos.hu.

A 294. Magyar Közlönyben jelent meg a 697/2020.(XII.29) kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás lényegében újrarendezi a 43-as jogszabályt, beemel néhány, már 2019 végén elfogadott finanszírozási változást, amelyek nem tudtak hatályosulni több okból, köztük a pandémia miatt – írja a Weborvos.hu.

Legfontosabb eleme a „tervezett éves keret”: önálló elszámolási tételként elszámolható, jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége, amelyre a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint jogosult, áll a jogszabályban.

A finanszírozási szerződésben minden ellátási forma tekintetében meghatározható a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, a tervezett éves keret, a teljesítés időbeli ütemezése, valamint a tervezett éves keret feletti ellátások köre. A járóbeteg- és aktív fekvőbeteg-szakellátás, az általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátás, az aktív fekvőbeteg-szakellátási háttérrel nem rendelkező önálló egynapos sebészeti ellátások, továbbá a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) és laboratóriumi ellátások, valamint a krónikus fekvőbeteg ellátás tervezett éves keretének finanszírozó általi megállapítása a rendeletben foglaltak szerint történik.

A finanszírozó minden év januárban honlapján közzéteszi a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási év (november–október) adatai alapján meghatározott, a fentebb nevesített ellátások tervezett éves keretét szolgáltatókénti és ellátási formánkénti bontásban. Az egyes szolgáltatók tervezett éves keretének emelésére abban az esetben van lehetőség, ha az adott ellátási formában a tárgyévet megelőző finanszírozási évben a szolgáltatók által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes tervezett éves keret újraosztásával – írja a lap.

Az éves keret finanszírozási formával szeretnék elérni, hogy a beteget kövesse, és valóban a szükségletekhez igazodjon a finanszírozás. Bevezetésével megszűnik a 17 évig alkalmazott teljesítményvolumen-korlát elszámolás.

A Magyar Közlöny vonatkozó száma az alábbi címen megtekinthető.

Forrás: weborvos.hu
Kelt: 2021-01-04