A Magyar Orvosi Kamara javaslata a járóbeteg-ellátás megújítására

Vezetői összefoglaló

A lakosság egészségi állapotának, munkaképességének javítása, a felesleges és korai halálozások csökkentése, és egy szemléletében és szerkezetében is korszerű, adaptív egészségügyi rendszer minden ország nemzetstratégiai érdeke.

Jelen dolgozat a járóbeteg-ellátás – a háziorvosi rendszer és a járóbeteg szakellátás– , a foglalkoztatás-egészségügy és a fogorvosi alapellátás átalakításának lehetőségeit vizsgálja.

A járóbeteg-ellátás (a járóbeteg szakellátás és az alapellátás) kérdései nem tárgyalhatók önmagukban, mert a nemzetközi folyamatoknak megfelelően a technológiák fejlődése és a kulturális változások miatt Magyarországon is folyamatosan változik az ellátórendszer egyes elemeinek feladata, kihasználtsága. Ezért – a szakmai-technológiai fejlődésnek megfelelően – folyamatosan hozzá kell igazítani az ellátórendszer szerkezetét a változásokhoz.

A cél kettős:

az egyszerűbb, nagy tömegben nyújtandó ellátásokat közelebb kell vinni a lakossághoz, ki kell vinni a kórházakból,

a magas technológia és erőforrás igényű ellátásokat jól szabályozott betegutak és kiegyensúlyozott fejlesztéspolitika mellett koncentrálni kell.

A MOK teljes javaslata az alábbi linken olvasható.
Forrás: MOK
Kelt: 2020-06-08