GYOK 2019. Záródokumentum

Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusa
2019. október 17-20.
akkreditált továbbképző rendezvény
Hotel Club Tihany****


Záródokumentum

A gyógyszerészet egészségügyi ellátó rendszerben betöltött szerepének súlyát jelzi, hogy a kongresszus fővédnöki tisztét Prof. Dr. Horváth Ildikó EMMI egészségügyért felelős államtitkára vállalta, míg Dr. Szentiványi Mátyás az OGYÉI főigazgatója és Szabó Bálint ÁEEK főosztályvezetője a rendezvény védnökei, egyben előadói is voltak. Figyelmüket, aktív és hatékony segítségüket ezúton is köszönjük!

A magyar társadalom egészségi állapota, a népesség születéskor várható élettartama és az egészségben eltöltött életévek között lévő igen széles életszakasz (nőknél 19 év férfiaknál 13 év (Eurostat Database)) megköveteli a megelőzési programok preferenciáját, de különösen az alapellátás területén, a gyógyszerészet jelenleginél jóval aktívabb szerepvállalását is. Nemzetközi és európai viszonylatban jól működő modellek igazolják, a gyógyszerészi hivatás ez irányban történő fejlesztésének alacsony ráfordítás mellett tanúsított hallatlanul kedvező eredményeit.

A kongresszus résztvevői egyetértettek abban, hogy sorsfordító időszakát éli a hazai gyógyszerészet. Az ellátáshoz való hozzáférés lehetősége, a gyógyszerbiztonság, valamint a fenntartható finanszírozás körében az utóbbi években kialakult tendenciák, középtávon sem biztosítják az egészségügyi ellátó rendszer e fontos elemének megkívánt magas minősége stabil fenntartását.

Az etikus elvek mentén működő gyógyszerészi kar, a kereskedelmi környezetben végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység területén aggodalomkeltőnek látja az üzleti dominancia előtérbe kerülését. Meggyőződésük szerint ez nemcsak a gyógyszerészi hivatás fejlesztésének lehet akadálya, de a legmagasabb - ötszörös háziorvosi méretű - társadalmi kontaktust felmutató egészségügyi szolgáltató, a gyógyszertár, egészségnyereséget pozitívan befolyásoló képességét is nagyban veszélyezteti.

A Kongresszuson az ellátó rendszer fejlesztésének nagy ívű tervei mellett az egyes szolgáltatói szintek közötti kapcsolatok fejlesztése, a feladatok és az erőforrások racionális elosztása is szerepelt ugyanúgy, mint a gyógyszertár üzemeltetés szakmai, gazdasági, jogi és számviteli napi aktualitásai. Mindezeket a kérdéseket a négy nap alatt 49 előadó témafelvezetése mellett 478 résztvevő - közöttük 72 fő 30 év alatti -, vitatta meg, miközben 38 igényes kiállítás adott informatív színes képet a gyógyszer szektor mindennapjairól.

Ezzel összefüggésben:

A kongresszus résztvevői kérik a „Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusa” záródokumentuma döntéshozó és szakmai vezető fórumok számára való eljuttatását. Egyben felhatalmazzák a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége vezetését fenti kérdésekben való egyeztetésre.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2019-11-06