GYÓGYSZERÉSZETÉRT” Életműdíjat kapott
Prof. Dr. Halmos Gábor
a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszéke vezetője

Halmos Professzor úr nemzetközi tapasztalatainak birtokában Magyarországon elsőként hozta létre a gyógyszerész karhoz tartozó önálló biofarmácia oktatás intézményes formáját. A Magángyógyszerészek Országos Szövetségével való szoros együttműködésben a postgraduális képzések során tette szakmai közkinccsé az amerikai rendszerű oktatásban évtizedes tapasztalatokkal rendelkező stúdium, egészségügyi ellátó rendszerben alkalmazható metodikáit. Jelenleg is egyik fő segítője a MOSZ nemzetközi kapcsolatrendszere működtetésének. Tevékenységével jelentős mértékben járult hozzá a közvetlen lakossági gyógyszerellátás hazai színvonala fejlesztéséhez.

Az Életműdíjat Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke adta át a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusán.

Halmos Gábor 1986-ban kapott diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. 1991-ben Doctor Universitas,1995-ben PhD fokozatot nyert az USA-ban, amit 2002-ben a Debreceni Egyetemen honosított. 2005-ben habilitált, ugyanakkor kapott egyetemi tanári kinevezést.
Szakmai tevékenységét a SZOTE Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumában kezdte, majd a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán folytatta. 1991-2006 között A.V. Schally, Nobel díjas professzor munkatársaként dolgozott New Orleans-ban a Tulane Egyetemen, ahol instruktorként kezdte és professzori rangig jutott. 2004-től a Debreceni Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kara Biofarmácia Tanszéke vezető egyetemi tanára.
2005-től a Tennessee, 2006-tól Miami Egyetem vendégelőadója.

Publikációinak száma az egyik legmagasabb az itthoni szakmatörténelemben. Rendszeres és elhivatott előadója a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége továbbképzéseinek, amivel nagyban hozzájárul a gyógyszerész kar ismereteinek gyarapításához, a gyógyszerellátás színvonala fejlesztéséhez.

Köszönjük tevékenységét és gratulálunk az elismeréshez!

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2019-10-29