„GYÓGYSZERÉSZETÉRT” Életműdíjat kapott
Dr. Vecsernyés Miklós
a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánja

Vecsernyés dékán úr több évtizedes tevékenységével vívta ki a gyógyszerész társadalom megbecsülését. Kerek tíz esztendeje vezeti a Debreceni Egyetemen a gyógyszerészképzést. Ez időszak alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett az oktatás curriculumának alakításában, a gyógyszerészek terápiás ismereteinek bővítését célzó továbbképzések megszervezésében. Jelenleg is részt vesz a korszerű szakképzési rendszer kialakításában.

Az Életműdíjat Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke adta át a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusán.

Vecsernyés Miklós 1982-ben kapott diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakvizsgával rendelkezik.
1997-ben PhD fokozatot nyert, 2003-ban habilitált, Nagy-Britanniában és Németországban is végzett tanulmányokat. Szakmai tevékenységét a SZOTE Önálló Endokrinológiai Osztály és Kutató Laboratóriumában kezdte, majd a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Intézete eleinte nem önálló Biofarmácia Tanszékét indította el. Később, s jelenleg is a Gyógyszertechnológiai Tanszék vezetője. 2004-től a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara dékán helyettese, 2009-től - jelenleg is - a Kar dékánja.

Vecsernyés dékán úr felismerve és elismerve a gyógyszerészi szerepvállalás jelentőségét a gyógyító munkában, a graduális és postgraduális képzések tematikájának kialakítása során az élettani és terápiás ismeretek, a klinikai gyógyszerészet, valamint a gyógyszeres interakciók dominanciáját aktívan és jelentős sikerrel szorgalmazza.

Köszönjük tevékenységét és gratulálunk az elismeréshez!

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2019-10-25