Beszámoló a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusáról bővitett tartalommal

Idén október 17–20. között – a megszokott kellemes, napsütéses őszi időben, ám új helyszínen, a Balaton-parti Club Tihanyban – gyűltek össze a szakma képviselői, hogy összegezzék a gyógyszerészettel kapcsolatos kihívásokat, és kijelöljék a továbblépés fő irányait.


Csütörtök

Az első nap délutánján került sor a kreditpont-szerző szakmai továbbképzésre, amelynek fókuszában a metabolikus szindróma gyógyszeres terápiájának menedzsmentje állt. Dr. Samu Antal, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságának alapító elnöke a felnőttkori hypertonia, dr. Takács Gézáné dr. intézeti főgyógyszerész a felnőttkori dyslipidaemia, prof. dr. Halmos Gábor, a DE GYTK Biofarmácia Tanszékének vezetője pedig a felnőttkori 2-es típusú diabetes mellitus problémakörét vette górcső alá. Utóbbihoz kapcsolódóan, dr. Juhász Éva a gyermekkori diabetes mellitus típusait és ezek kezelési protokollját mutatta be a résztvevőknek.

Dr. Pallagi Edina, a Szegedi Tudományegyetem munkatársa egy, a beteg-adherencia kapcsán végzett felmérés eredményeit ismertette, amelyben II-es típusú diabéteszben szenvedő páciensek terápiás együttműködésének és a kezeléssel való elégedettségének mértékére voltak kíváncsiak. Az előadó az adherenciát növelő és az esetleges kockázatokat csökkentő terápiás kommunikáció lépéseire is kitért.

Prof. dr. L. B. Brown, a Chapman Egyetem rektor-helyettese a betegekkel folytatott motivációs beszélgetés jelentőségére, adherenciát fokozó hatására hívta fel a figyelmet. Példamondatokkal világított rá arra, hogy a bizalom elnyerése érdekében mit érdemes mondanunk (és mit nem) a velünk szemben álló páciensnek.

A csütörtöki nap hivatalos programja a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Országos Választmányi ülésével ért véget.

Péntek

A rendezvény második napja az „Év Gyógyszerésze” pályázat és a „Kedvenc Patikám” verseny díjainak átadásával kezdődött (ld. keretes írásunkat). A pályázatok kapcsán dr. Hodossy Lajos, a programokat anyagilag is támogató Roche Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, minden nemes ügy részeseinek van egy vezérlő csillaga, amit követnek. A gyógyszerészek számára ez maga a beteg, akiért a napi munkáját végzi. Az elismeréseket dr. Mikola Bálint a Bíráló Bizottság elnöke adta át.

A „Változó gyógyszerészet” című blokkban elsőként Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ alelnöke vette számba a patika részéről a beteg-adherenciát fokozó tényezőket, tevékenységeket. A legfontosabbnak az időtényező mellett a tudatosan kommunikált (gyógyszerészi) szakértelmet nevezte meg, de ugyanilyen nélkülözhetetlennek tartja az egységes gyógyszer-cikktörzs kialakítását is.

Dr. Juhász Ákos, az Országos Onkológiai Intézet megbízott főgyógyszerésze a daganatos betegségek kezelésére fókuszálva beszélt a beteg-együttműködés kihívásairól. Mint megtudtuk, folyamatban van egy oktatóprogram kidolgozása az expediáló kollégák, illetve egy beteg-edukációs program megalkotása a páciensek számára. Az egyik leglényegesebb feladat ezen belül a szerek otthoni biztonságos kezelésének megtanítása.

Pap-Tóth Ágnes, a HUMVO igazgatója az egyedi gyógyszer-azonosítás hazai rendszerének kialakításában eddig elért eredményeket, illetve a szereplők előtt álló legfontosabb kihívásokat ismertette. Utóbbiak kezelése kapcsán a szervezet vezetője aktív együttműködést ígért a végfelhasználókkal, illetve elárulta, már dolgoznak a riasztás-kezelési kézikönyv tervezetén.

Héja Gergely, az ÁEEK szakértője az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kapcsán a közeljövőben várható fejlesztésekről számolt be. Ezek között említette a képviseleti meghatalmazási rendszer, illetve a gyógyászati segédeszközök rendelésének elektronikus nyilvántartása bevezetését. Az úgynevezett SP site megalkotásának köszönhetően pedig akkor is ki lehet majd váltani az e-vényeket, ha az EESZT éppen nem működik.

Az utóbbi két előadást követően igen intenzív diszkusszió alakult ki a közönség és az előadók között: a gyakorló gyógyszerészek számos praktikus, eddig megválaszolatlan kérdést tettek fel, elsősorban Héja Gergelynek.

Ezt követően dr. Biczó Ágota szakgyógyszerész ismertette patikája és a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája által közösen végzett kérdőíves felmérés eredményeit, amely a betegek gyógyszertár-választási és gyógyszerszedési szokásait térképezte fel. A kutatás legfőbb megállapításait terveink szerint lapunkban is közreadjuk.

Kiss Katalin, az Inspira Research kutatásvezetője pedig az internetes gyógyszervásárlás hazai trendjeiről tartott rendkívül tanulságos prezentációt. Ebből többek között kiderült, bár a gyógyszerforgalom elenyésző hányada származik az online beszerzésekből, meglepő módon éppen az idősebb (55 év feletti) korosztály él ezzel a lehetőséggel. A patikák (azon belül is főleg a gyógyszertárhálózatok) is készülnek az online gyógyszervásárlás térhódítására; csaknem száz patika működtet már például internetes webshop-ot.

A viszonylag szellős délutáni program jó lehetőséget nyújtott a kiállítói standok felkeresésére, új készítményekkel való megismerkedésre és kedvező üzletek kötésére. Az érdeklődőknek a Connect Consult trénerei tartottak benchmark workshop-ot, amelynek során a résztvevők a gyógyszertár vezetésével kapcsolatos „forró témákra” kerestek rugalmasan alkalmazható megoldásokat.

A fiatalok számára szervezett „Jövőkép találkozó”-n közel félszáz, elsősorban debreceni és szegedi gyógyszerészhallgató aktív részvételével – kiscsoportos műhelymunka keretében – Lukácsné dr. Fodor Enikő vezetésével, dr. Fischer Anna, dr. György Péter és dr. Horváth Ákos Márk mérte fel leendő kollégáink pályaorientációját, motivációit, és vázolt számukra részletes képet a diploma megszerzését követően potenciálisan rájuk váró lehetőségekről, azon belül is a patikatulajdonossá válás realitásairól.

Ezzel párhuzamosan dr. Hagymási Miklós, a Patella Kft. ügyvezető igazgatója tartott gondolatébresztő előadást a gyógyászati segédeszközök patikai forgalmazásáról, mint az árrés-tömeg növelésének lehetőségéről.

Dobróka Józsefné dr. szakgyógyszerész, kutatás-fejlesztési tanácsadó és Zahorszki Adrienn, a Sunfleur Kozmetikai Kft. K+F és termelési vezetője pedig a mikrobiom védelmének fontosságáról a legújabb kutatási eredmények tükrében.

A „Kiállítók délutánja” során talán a legnagyobb érdeklődés a Novodata, illetve az LX-Line konzultációját kísérte. Utóbbit követően búcsúzott el a jelen lévő gyógyszerészektől dr. Légrádi Gábor, a Novodata elnök-vezérigazgatója, akit Szepesházi Zsolt, az IQVIA egykori igazgatója követ ezen a poszton.


Idei díjazottjaink

A 2019. Év Gyógyszerésze:

1. helyezett:
dr. Juhász Klaudia (Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Gyógyszertára, Budapest)

2. helyezett:
Ekésné dr. Kretovics Júlia (Halmy Telepi Patika, Vecsés)
dr. Csaba Miklós (Küttel Gyógyszertár, Kőszeg)

3. helyezett:
dr. Gyermán Anna (Szent György Gyógyszertár, Debrecen)

különdíjas:
Patakiné dr. Karancsi Anna (Elixír Gyógyszertár, Berettyóújfalu)
dr. Dér Péter (Kígyó Gyógyszertár, Mogyoród)

A 2019. év Kedvenc Patikája:

1. Szent Katalin Gyógyszertár, Budapest
2. Sas Patika, Debrecen
3. Viktória-Med Gyógyszertár, Budapest


Szombat

A kongresszus szakmapolitikai napja is elismerésekkel, a „Gyógyszerészetért” Életműdíj, a MOSZ Emlékplakettje, valamint a MOSZ Ifjúsági Fóruma versenyelőadásainak első díja kiosztásával kezdődött (ld. keretes írásunkat).

Dr. Mikola Bálint MOSZ elnök megnyitó előadásában a társadalom egészségi állapota, az egészségügyi ellátó rendszer helyzete rövid bemutatása és a gyógyszerellátás jelentőségének hangsúlyozása mellett a hivatás fejlesztése aktualitására hívta fel a figyelmet. „Nem biztos, hogy jó irányba halad a gyógyszerészet, ha az adminisztratív teendők elvonják az energiát a szakmai feladatoktól” – jelentette ki a MOSZ elnöke, egyben sürgető intézkedések megtételét javasolva.

Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója intézete és a gyógyszerésztársadalom együttműködésének lehetőségeit járta körül, egyúttal a patikaműködtetés kritikus területeit is megnevezve. A szerializáció kapcsán célként jelölte meg a stabilizációs időszak 2020-ban történő lezárását, és ugyanezt az évet jelölte meg a FoNo VIII. bevezetése dátumaként is.

Prof. dr. Járai Zoltán, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke előadásában arra kereste a választ, hogy milyen lehetőségek vannak a gyógyszerészi gondozásra a hipertóniás betegek ellátásában. Mint mondta, a legújabb irányelvek szerint a magas vérnyomás diagnózisát nem kizárólag orvosi rendelőkben lehet megállapítani, a patikai szakemberek pedig a páciensek rendszeres vérnyomáskontrolljában juthatnak kiemelt szerephez.

Dr. med. habil. Mátrai Zoltán, a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke az emlőrák előfordulása és kezelése kapcsán mutatott rá, hogy a kétévenkénti szűrés jelentős mértékben csökkentené a mortalitást, a gyógyszerészek pedig a betegek mozgósításával tehetnének nagyon sokat a kockázatok csökkentéséért.

A délelőtt második blokkjában Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész számolt be az elmúlt időszak hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatairól. Külön részletezte a leggyakoribb helyrehozható és nem helyrehozható hiányosságokat, ezt követően pedig a jövő évre tervezett ellenőrzések főbb szempontjait ismertette.

Szabó Bálint, az ÁEEK főosztályvezetője előadásában összefoglalta, milyen fejlesztések történtek a digitális egészségügyben, jelenleg hogyan működik az EESZT rendszere, és melyek fejlesztések új irányai. Szó esett többek között az eBeutaló bevezetéséről, a magánszolgáltatók jövő évben esedékes csatlakozásáról, illetve arról is, hogy a rendszerből látható: a páciensek a felírt vények 21 százalékát egyszerűen nem váltják ki.

Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke szövetsége bemutatását követően a hazai gyógyszeripar nemzetgazdasági jelentőségére, valamint a Magyar Gyógyszer védjegyre hívta fel a figyelmet. Dr. Vecsernyés Miklós előadásában kifejtette, hogy az ötéves alapképzés végére a hallgató nem válik a gyógyszer szakértőjévé, erre csupán a posztgraduális (szak)képzés ad lehetőséget. A DE GYTK dékánja ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az 1975. január 1. után születetteknek szakképesítésre lesz szükségük ahhoz, hogy gyógyszertárat vezethessenek. A szekció lezárásaként Dr. Samu Antal, a MOSZ elnöki tanácsadója beszélt röviden a gyógyszerészi szerepvállalás lehetőségeiről a hipertónia kezelésében, konkrétan a Medistance rendszer segítségével.

A „Gyógyszerellátás és kereskedelem” című délutáni programot megnyitó előadásában Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója a lakosság egészségértésének jelentőségéről és annak hiányosságairól tartott előadást. Olyan értelemben jó hírrel szolgált a hallgatóságnak, hogy az emberek – saját bevallásuk szerint – legnagyobb arányban a gyógyszerészüktől szereznek be egészségügyi információkat. Ez igen jelentős kihívás a szakma számára.

Dobi Etelka, a Janssen-Cilag Kft. betegszervezetekkel foglalkozó vezetője azt mutatta be, egy gyógyszergyártó hogyan tud hozzájárulni a betegek jobb adherenciájához. Részletesen is ismertette a vállalata által elindított Egyensúlyban és 10 Ezer Lépés Programot, amelyekkel a skizofrének, illetve a prosztatarákkal kezelt páciensek általános állapotát, életkilátásait kívánják javítani.

Dr. Majoros Krisztina, a Magyar Praxis Szövetség elnöke elmondta, a szervezet (amelynek a MOSZ is tagja) az egészségügyi szolgáltatók minőségbiztosított működését kívánja megvalósítani, ennek érdekében pedig az ISO-EMI minőségirányítási rendszer gyakorlatát szeretné elterjeszteni.

Prof. dr. Barna István, Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának elnöke e nagyszabású – a megelőzésre, életmód-tanácsadásra és szűrésre fókuszáló – projekt gyakorlati működését és eredményeit ismertette. Előadásában arra is rávilágított, hogy melyek azok a tényezők a lakosság életmódbeli szokásaiban, amelyeken változtatni kellene.

Nátly Veronika, az IQVIA ügyfélkapcsolati vezetője a hazai gyógyszerpiac aktuális trendjeiről tartott egy adatokban és eredményekben gazdag tájékoztatót. Elmondta, elsősorban mely gyógyszerek, illetve készítmények felelősek a forgalom növekedéséért, továbbá hogy milyen vásárlói igényekkel, szokásokkal érdemes számolni a patikai készlet tervezésénél.

Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke szokásához híven elsőként a patikai piac elmúlt évi eredményeiről adott számot, majd azokra az anomáliákra (forintárfolyam, gyógyszerhiányok stb.) is kitért, amelyek ezeket befolyásolják.

Dr. Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója elsőként a gyógyszerforgalmazás jogszabályi hátterének változásáról, majd pedig a gyógyszerhiány okairól és az ezzel leginkább sújtott terápiás területekről beszélt. Ezt követően kitért az egyedi gyógyszer-azonosítás mérőszámaira és a mindennapi munkát, termelékenységet befolyásoló negatív hatására, valamint a közelmúltban elindított, beteg-adherenciát segítő 5M Programot is ismertette.

Kovácsné Putnoki Katalin, az Euromedic-Pharma vezérigazgatója az adherencia kapcsán egy olyan tanulmányt mutatott be, amely azt vizsgálta, vajon a páciensek a kapott instrukciók alapján megfelelően tárolják-e a hűtendő készítményeket. Kifejezetten nagykereskedői aspektusból tért ki a gyógyszerhiányokra, majd röviden beszámolt cége friss patikai üzletágának tapasztalatairól és közeljövőbeli terveiről.

Vasárnap

A rendezvény utolsó napján Schissler József könyvvizsgáló, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizor a patika-adásvétel számviteli és adózási kérdéseiről tartott rendkívül hasznos előadást. Dr. Kiss László gazdasági jogász a kapcsolt vállalkozásokról, valamint a KATA és a munkaviszony elválasztásáról beszélt; Juhász Katalin auditor, okleveles könyvvizsgáló pedig a jogszabályi környezet aktuális változásairól számolt be a hallgatóságnak. Az előadásokat élénk konzultáció követte.

Az idei GYOK-ot - immár hagyományosan - a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége értékelő, és a legsürgetőbb feladatokat meghatározó Közgyűlése zárta.

Kultúra és szórakozás

A rendezvény négy napja a munka mellett a kikapcsolódásra is jó lehetőséget nyújtott. A kongresszus résztvevői csütörtök este a tihanyi apátságban rendezett orgonahangversenyen vehettek részt, pénteken a Patika Magazin Estjén élvezhették Vincze Lilla koncertjét, illetve vérpezsdítő retró diszkóban táncolhattak az elmúlt 40 év legnagyobb slágereire, szombat este pedig, a gálavacsorát követően a Rulett együttes szolgáltatta számukra a talpalávalót, ahol a fölös energiákat még a táncversenyen is le lehetett vezetni.


Legjobbjaink

Gyógyszerészetért Életműdíj:

Dr. Vecsernyés Miklós

a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánja

Prof. dr. Halmos Gábor
a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszékének vezetője


A MOSZ Emlékplakettjét kapta:

Dr. Csóka Ildikó

SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet vezetője

Dr. Juhász Éva
DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet osztályvezető szakorvosa

Schissler József
adótanácsadó, okl. könyvizsgálóA MOSZ Ifjúsági Fórumának díjazottjai:

1. helyezett: Dr. Rokszin Ildikó
2. helyezett: Dr. Pearl Ben
3. helyezett: Dr. Szoták Szimonetta


Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2019-10-21