Az ellátórendszeren belüli szerepvállalásuknak egyelőre nincsenek meg a törvényesen deklarált realitásai
A Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongreszusán (GYOK) találkoznak a szakma képviselői a Balaton partján október 17. és 20. között. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által szervezett rendezvény fővédnöke prof. dr. Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára.

A gyógyszerellátás területén a közelmúltban bekövetkezett változások, az e-egészségüggyel és a szerializációval összefüggő kérdések, a gyógyszerbiztonság tárgyi és adminisztratív követelményrendszere, az adherencia programok kialakítása, mind jelentős hatással vannak a gyógyszerellátás szakmai és gazdasági környezetére. A patikusoknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gyógyszerészet feladatainak és lehetőségeinek széles körű megismertetésére, valamint a kognitív szolgáltatások fejlesztésére és az egészségügyi ellátó rendszer más szereplőivel való deklarált együttműködésére egyaránt, tájékoztatta lapunkat dr. Mikola Bálint a szövetség elnöke.

Kritikus ponthoz érkezett a gyógyszertár-működtetés forrásteremtő képessége, ami többek között veszélyezteti a humánerőforrás utánpótlását, a praxisközösséget építő szakmai terveik megvalósíthatóságát. Mindezek a tényezők alapjaiban befolyásolják a folyamatosan napirenden lévő generációváltás realitását is.

Határozott jelei vannak, hogy a gyógyszerészi hivatás szakmailag kritikus irányba halad, másrészt a működési feltételeket biztosító gazdasági erőforrások, amelyek a szakmai produkciót tudnák alátámasztani, szűkülnek. Mint Mikola Bálint leszögezte, mind a két oldalról be vannak szorítva. Ezek közben a gyógyszerészet szakmai presztízsének és társadalmi megbecsülésének csökkenése tapasztalható, továbbá az ellátórendszeren belüli szerepvállalásuknak egyelőre nincsenek meg a törvényesen deklarált realitásai.

Az október kongresszuson több alkalommal foglalkoznak a generációváltással, a perspektívák feltárásával. Az első nap szinte kizárólag a fiataloké. A 2002–ben alapított Ifjúsági Fórumon túlmenően „Jövőkép találkozó”-t is szerveznek a fiatal gyógyszerészek részvételével olyan, fókuszba állított kérdésekkel, mint az állásbörze, jövedelmi helyzet, tulajdonosi lehetőségek realitása, hivatásgyakorlat. Ezt kötetlen fórum követi. A "Benchmarking műhely" keretében a tudásmegosztás módszereit használva szakértői vezetéssel a gyógyszertárakat érintő forró témák kapcsán körvonalazódó fejlődési lehetőségeket igyekeznek feltárni, elsősorban az utódlás-mentorálás, a változások kezelése, az elkötelezettség növelése és a motiválás területén.

A számos diszkusszió során lehetőséget adnak a konzultációra, a rendezvény teljes időtartama alatt pedig értékes szakmai kiállítások várják az érdeklődőket.

Forrás: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Forrás: Weborvos.hu
Kelt: 2019-10-04