Újabb orvosok távozhatnak a Honvédkórházból
Január 1-től a kórház civil munkavállalói is a honvédelmi alkalmazotti jogviszony alá tartoznak, amely plusz korlátozásokat ír elő a munkavállalók részére. Így például a három napnál hosszabb külföldi utazásokat egy héttel előre be kell jelenteni. A változások miatt sokan a felmondást fontolgatják – írja a hvg.hu.

Január 1-jén lépett életbe az a parlament december 12-i ülésén elfogadott törvény, amely az újonnan létrehozott, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba terelte a honvédségi fenntartású intézmények civil munkavállalóit – így többek között a kórház rengeteg orvosát, ápolóját és adminisztratív dolgozóját is. Habár az új jogviszony többletjuttatásokat is garantál az alkalmazottaknak, így a honvédelmi egészségügyben dolgozóknak 2019-ben például havi bruttó 39 200 forintos, 2022-re 63 ezer forintra növekvő bérkiegészítést, azonban többletkötelezettségekkel is jár.

Így a honvédelmi egészségügy dolgozói az új jogszabály értelmében

• akár a munkahelyükön kívül eső helyszínen is ügyeletre kötelezhetőek „a honvédelmi készenlét fokozása, kiemelt, különösen katasztrófa-elhárítással vagy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladat, egészségügyi, technikai biztosítás, nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség, a Honvédség különleges jogrendi az a működéséhez kapcsolódó feladatainak teljesítése esetén”
• évente legalább egy alkalommal kötelesek részt venni a szakterületükhöz kapcsolódó elméleti honvédelmi továbbképzésen
• „ha a honvédelmi alkalmazott külföldre utazása tervezetten a három napot meghaladja, köteles azt a külföldre utazás megkezdése előtt legalább egy héttel a munkaköri leírásában meghatározott közvetlen felettese útján a munkáltatói jogkört gyakorlónak bejelenteni”

– sorolja a munkavállalók számára elrettentő újdonságokat a hvg.hu cikke.

A változás különösen annak fényében lesz drámai, hogy január 1-t megelőzően a Honvédkórház hét fővárosi és öt vidéki telephelyének összesen 3800 munkavállalójából alig ezer volt honvédségi állományban.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy habár a változásról szóló levelet a Honvédelmi Minisztérium december 21-i dátummal postázta, azt több alkalmazott csak január 7-én kapta meg, ekkor pedig már egy héttel lejárt az a határidő, ameddig felmondásuk esetén végkielégítésre lettek volna jogosultak. Az új törvény ugyanis úgy fogalmaz: „a megszűnő jogviszony keretében – figyelemmel arra, hogy a jogviszony nem felmentéssel, hanem a törvény erejénél fogva szűnik meg – az érintett felmentési időre, vagy végkielégítésre nem válik jogosulttá”. A hvg.hu információi szerint van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi.

A hvg.hu teljes cikke az alábbi címen olvasható.

Forrás: hvg.hu
Kelt: 2019-01-09