Ha március, akkor gyógyszerészkonferencia
2019. március 08-10. Galyatető

Kiegészítve: Program

Program tervezet
Jelentkezési lap


Izzanak a vonalak, örvendetesen növekszik az érdeklődés a „Gyógyszertár-működtetés 2019” konferencia programjai iránt. Ügyelve a huszonnégy évvel ezelőtt alapított rendezvény küldetésére, a célindikátorok megfogalmazása felkeltette a figyelmet.

Nyilvánvalóan ezzel áll összefüggésben, hogy a meghirdetett workshopokra már a hozzászólás igényével is jelentkeznek gyógyszerész kollégáink, kinyilvánítva azok aktualitását. Így esélyt teremtünk az új szükségletek felismerésén alapuló innovatív célok, a tervezett, az elvárt, és a kényszerű változások és azok hatásainak széles körben egyeztetett menedzselésére.

Melyek is ezek a témakörök?
„Kardiometabolikus farmakoterápia menedzsment”
„A jövő gyógyszertára, a jövő gyógyszerésze”
„Gyógyszerbiztonsági követelmények”
„Gazdasági és humán erőforrások, Érdekérvényesítő gyakorlat”
„Vállalkozás: Jogi környezet – Gazdaság - Számvitel”

A tematikus programot „méretes” szünetekkel, kiállítói konzultációkkal és a szálloda által nyújtott kikapcsolódás lehetőségeivel lazíthatjuk. Lesz fáklyás felvonulás, borkóstoló, zenés-táncos est gálavacsorával. A családdal, gyerekekkel érkezők a szánkózás után a wellnessben tudnak melegedni vagy biliárdoznak, amíg mi tanácskozunk.

Jelentkeztél már?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Kolleganők és Kollega Urak!

Közeleg a gyógyszerészek tavaszi munkakonferenciája. Szakmánk jövőjét illetően jócskán vannak megbeszélni való kérdéseink, van bennünk aggodalom, azért is visszük Galyatetőre a rendezvényt, mert talán ott a legtisztább a levegő.

Ebben az évben módszertant is váltunk. Nem plenáris nagy ívű előadásokat szervezünk, hanem a közösségi aktivitásra alapozunk. Amint az a program tervezetéből is kiderül 1+4 lábra épül a rendezvény. A péntek délelőtti kardiometabolikus farmakoterápia menedzsment szakmai továbbképzést követően négy jól definiálható témakört, azokra fél-fél napokat szánva tárgyalunk meg. Munkamódszert tekintve 15 perces expozékat fogunk hallani, amelyeket a kerekasztalban résztvevők 5-10 perces témafelvetései követnek. A moderátorok irányítják a workshopot, összehangolva a konferencia résztvevőinek reflexióit, felvetéseit, az expozék és a vitaindítók tartalmával. Így válik a kerekasztal nyílt konzultációvá.

A jövő gyógyszertára, a jövő gyógyszerésze blokk szakmai és szakmapolitikai elemeket egyaránt felvet. Alapgondolata szerint információt kapunk arról, hogy milyen feladatra készítik fel a gyógyszerészeket, és milyen példamutató praxisok vannak egyes gyógyszertárakban. Ezzel összefüggésben tervezzük felvetni az ellátás szakmai és gazdasági arányainak egyensúlyár, majd a második részben az ágazat piaci környezetét is.

A gyógyszerbiztonsági követelmények című program során áttekintjük a gyógyszerellátásban jelentősen megszaporodó adminisztratív tennivalókat. Megtárgyaljuk az akkor már 1 hónapos múlttal rendelkező egyedi gyógyszer-azonosítás tapasztalatait, az EESZT működésével összefüggő kérdéseket egyaránt. Fel kívánjuk vetni a döntéshozó – rendszergazda – patika közötti kapcsolat helyzetét.

A gazdasági és humán erőforrások, Érdekérvényesítő gyakorlat blokkban elemezzük a gyógyszertárak teherbírásának határait, a szaklétszám ellátás gondjait, a lemerevedett, és a megváltozott valósággal köszönő viszonyban sem lévő árrések tarthatatlan helyzetét. Ezzel összefüggésben felvetjük egy új alapokra igényt tartó érdekérvényesítő gyakorlat megvalósítását.

Vállalkozás: Jogi környezet-Gazdaság-Számvitel címmel tervezett konzultációnk a megszokott módon amellett hogy professzionális szakértők segítségével az előző év lezárásában nyújt segítséget, a változásokhoz, elszámolási technikákhoz, jogi környezetben való eligazodáshoz ad kapaszkodókat.

A tapasztalatokat megbeszélni és összesíteni kell, erre épüljön felelősséggel a jövő.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Kolléganők és Kolléga Urak!
Tisztelt Partnereink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy készülünk a 2019. évi tavaszi, immár XXIV. Gyógyszertár-működtetés konferenciára. A rendezvénynek ezúttal a Hunguest Grandhotel Galya összes helyiségei adnak otthont, 2019. március 08-10 között. Az akkreditált szabadon választható program 19 pontot ér.

A már megszokott módon évértékelőt tartunk, és legsürgetőbb teendőinket vesszük „felgyűrt ingujjban” górcső alá, az alábbi terv szerint:

- Szakmai továbbképző program
- Humán erőforrás helyzete
- Szakma és szolgáltatás
- Gyógyszertár-működtetés, gyógyszerbiztonság adminisztratív követelményrendszere
- Gyógyszerpiac változásai
- Jogi,- adó-, és számviteli kérdések

Az eddigi érdeklődés arra utal, hogy a megbeszélni kívánt tématerületek vonzónak ígérkeznek kollégáink számára. Mindenkit szeretettel várunk!

A Szövetség titkárságára telepített szervező gárda tagjai, Fábik Ramóna (06 30 869 3778), Kiss Ivett (06 30 285 7960) és Antal Lajos évtizedes távlatban jó ismerősökként állnak a programokon való részvétel kérdéseiben az Önök rendelkezésére.

Találkozzunk 2019. március 08-10. között a XXIV. Gyógyszertár-működtetés konferencián, a Hunguest Grandhotel Galya helyszínein, Galyatetőn!

Köszönjük, hogy jelenlétével támogatja a gyógyszerész közösséget!

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2019-01-03