Elkerül a Semmelweistől a Kútvölgyi Klinikai Tömb
Megjelent a kormányhatározat az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásáról. A határozat szerint a Kútvölgyi tömb is az új centrumhoz kerül majd – írja a Weborvos.hu.

A Magyar Közlöny legfrissebb számában (199. szám, 34817. oldal) megjelent a Kormány 1672/2018. (XII. 13.) határozata, mely az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról intézkedik. Eszerint a kormány egyetért az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (a továbbiakban: ÉKC) létrehozásával, azzal, hogy az a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, Budapest XII. kerület 10168/2 és 10733/6 helyrajzi számú belterületi ingatlanokon jöjjön létre, ide nem értve a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja számára telekrészt.

A kormányhatározat az ÉKC aktív fekvőbeteg-szakellátási ágyainak számát legalább 500, de legfeljebb 600 ágyban állapítja meg az előzetes orvosszakmai tervnek megfelelően, azzal, hogy az ÉKC-nak heti 7 napon és napi 24 órában képesnek kell lennie a betegek fogadására és magas szinten történő ellátására, a Dél-budai Centrummal együttműködve. Ugyanakkor az ÉKC rehabilitációs, krónikus és ápolási ágyainak számát 350 ágyban állapítja meg, azzal, hogy ettől a tervezői programban legfeljebb 50 ággyal lehet eltérni.

Az ÉKC járóbeteg-szakellátását úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozatban megfogalmazott elvárásoknak, ehhez az ÉKC átveszi az Egyetemnek a Kútvölgyi Tömbben működő szakrendeléseinek ellátási kötelezettségeit és azok állami finanszírozását a 2017. évi teljesítménynek megfelelően – írja a határozat nyomán a Weborvos.hu.

Forrás: Weborvos.hu
Kelt: 2018-12-14