Meghívó a Gerontológiai és Geriátriai Társaság 40. Kongresszusára és képzési programjára

Tisztelt Címzettek, kedves Kollégák !

Ezúton hívjuk meg Önöket a gerontológiai-geriátriai szakma újabb találkozójára, amely egyben e szakterület további fejlődésének lehetősége és bizonyítéka is lesz. A találkozó egyben tisztelgés is e szakmákat összefogó társaságunk közelmúltban elhunyt elnöke, néhai Kiss István professzor befejezetlenül maradt szakmai-szakmapolitikai munkássága előtt.

A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság 40. Kongresszusával képzési program is egybefonódik, fontos geriátriai szindrómák ellátásának nemzetközi irányelveire alapozva. Az időskori hatékony egészségmegtartást, a megelőzést gyógyítást-gondozást biztosító új szakmai ismeretek, ellátó rendszerek, hosszabbtávú kormányzati feladatok nemzetközileg, európai vonatkozásokban is kritikai áttekintésre kerülnek kiváló hazai és nemzetközi szakértők részvételével. Izgalmas lesz annak az áttekintése is egy kerekasztal beszélgetés keretében, hogy a járó és fekvő betegellátásban milyen új minőségi-financiális-szemléleti kihívásokat jelent a következő évtizedben az idős népesség további jelentős növekedése, és jelenlegi tudásanyagával, szokásrendszerével mennyire tekinthető erre megfelelően felkészültnek az orvosi-ápolói-gondozói szakember gárda, valamint ezen problémakör ismeretanyaga, teendői iránt a közelmúltban rendkívül nagy érdeklődést mutatott gyógyszerész kollégák. Megfelel-e mindezen fokozódó kihívásoknak a jelenlegi hazai egyetemi oktatás? Miért volt a gerontológiai és idősgyógyászati szakemberek száma és a számukra mutatkozó egészségügyi "munkapiaci kínálat" változó egyensúlytalansággal, de végig alapvető aszinkronitásban az elmúlt másfél évtizedben? Nagyon fontos, hogy az új nemzetközi prevenciós és ellátó-gondozó irányelvek minél szélesebb mértékben a szociális szakellátók körében is ismertek legyenek.

Várjuk tehát a másfél napos programunkra mindezen szakembereket: idősgyógyászokat, belgyógyászokat, családorvosokat, gyógyszerészeket, gyógytornászokat, szakápolókat, vagy a múlthoz hasonlóan igazságügyi szakembereket, egyetemi oktatókat is. Kiemelten megtisztelőnek tartjuk, ha a korábbi évekhez hasonlóan az időskorral, idősgyógyászattal foglalkozó kutatók eredményeit is megismerhetjük a kongresszus szabad tematikai előadások blokkjaiban. Külön csemegének szánjuk, hogy a tagdíj-kötelezettségüket teljesített MGGT tagoknak ingyenes, másoknak térítéses alapon olyan esti fogadást tervezünk, amely a vacsorán túlmenően "vigalmi időutazás" révén próbál majd teljes relaxációt biztosítani az egész napos fokozott szellemi munka befejeztével minden kedves résztvevőnek.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Székács Béla
az MGGT 40. kongresszusának elnöke

Prof. Dr. Bakó Gyula
az MGGT mb. elnöke

A teljes anyag itt olvasható.

A jelentketési lep letölthető innen.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2018-09-13