Elhunyt Kiss István professzor
66 évesen, váratlanul távozott közülünk szakmai rendezvényeink állandó előadója, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése érdekében rendkívül sokat tévő, közmegbecsülést élvező orvos kollégánk, Kiss István professzor.

Kiss professzor úr a Magyar Hypertónia Társaság-, a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság, majd a MOTESZ elnökeként évtizedes érdemeket szerzett az orvos - gyógyszerész kapcsolat építésében. Felismerve és elismerve a gyógyszerészi szerepvállalás jelentőségét a gyógyító munkában, azokon a szakterületeken, amelyeknek avatott képviselője, száznál is több továbbképzés aktív szervezője és előadója volt körünkben. Így a legnagyobb populációt érintő keringési megbetegedések, és a legtöbb gyógyszert alkalmazó időskorúak ellátására tanított bennünket évek óta, nagy empátiával és alapossággal.

Kiss István 1977-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, summa cum laude minősítéssel. 1982-ben belgyógyászatból, 1990-ben nephrologiából, 2003-ban pedig klinikai farmakológiából szakvizsgázott. 1991-ben védte meg kandidátusi disszertációját, 2007-ben lett a Semmelweis Egyetem habilitált doktora.

Első munkahelye a Semmelweis OTE II. sz. Belgyógyászati Klinika hypertonia-nephrologia részlege volt. 1986-ban nevezték ki osztályvezetőnek a Klinika Nephrologiai-Dialízis Részlegére. 1990-ben a Szent Imre Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztály másod-főorvosa lett, ahol nephrologiai részleget és szakambulanciát hozott létre. 2004-től osztályvezető főorvos, 2007-ben a kórház orvos-igazgató helyettese.

1991 szeptemberében az ország első privát dialízis központjának orvos-igazgatója, majd 1992-94 között alapítója volt az ország első nephrologiai betegellátó hálózatának, amelynek élete végéig meghatározó orvos-szakmai vezetője maradt. 2010-től napjainkig a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram szakmai bizottságának elnökeként mindvégig elhívatottsággal dolgozott.

Szakmai tevékenységét számos kitüntetéssel díjazták. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyógyszerészek terápiás ismereteinek bővítését célzó továbbképzések megszervezésében. 2017-ben a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a „Gyógyszerészetért” életműdíjjal fejezte ki elismerését és köszönetét.

Publikációk sorával írta be nevét az orvos-, és gyógyszerésztudományok történelmébe. Egész életét a betegellátás, oktatás és a család hármas egységének szentelte. Empátia, az értékek tisztelete, a bizalom, az optimizmus és az emberszeretet jellemezte mindennapjait.

Tisztelt Professzor Úr! Kedves István!
Nyugodj békében, emlékedet megőrizzük!

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége


Dr. Kiss István professzor úr búcsúztatása 2018. június 1-én 12.45 órakor lesz a Farkasréti temető Makovecz termében. A Család kérése, mivel csak búcsúztató lesz, hogy senki ne vigyen koszorút, virágot.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2018-05-17