OGYÉI: Változik az illetékfizetés rendje

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján megjelent közlemény szerint 2018. január 1-jétől az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosulása révén megváltozott a közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó eljárási illeték megfizetésének rendje.

Figyelemmel az államháztartási szabályokra, valamint átutalással fizetett közigazgatási hatósági eljárási illetékek körében bekövetkezett változásokra, az Intézet, mint illetékköteles eljárást lefolytató hatóság, a Magyar Államkincstár által létrehozott központosított beszedési számlát jelöli meg az illeték átutalással való megfizetésre szolgáló számlaként.

A Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla száma: 10032000-01012107-00000000.

Az OGYÉI felhívja a figyelmet arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (4) bekezdése alapján, az elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással – az átutalás közlemény rovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével – kell megfizetni. A fentiekre tekintettel kérik az eljárás megindítására vonatkozó kérelem az illeték megfizetését igazoló dokumentum hivatali kapura való megküldésével együttes benyújtását.

Az Itv. 73. § (6) bekezdése szerint amennyiben az eljárási illeték az eljárás megindítását megelőzően nem kerül megfizetésre, úgy azt legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni, amelyet a hivatali kapun keresztül igazolni szükséges. Ha a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljáró hatóság felhívására kell befizetni, átutalás közleményrovatában a fenti információk mellett az ügyszámot is fel kell tüntetni – áll a közleményben.

Forrás: OGYÉI
Kelt: 2018-02-08