Egy közös projekt - receptolvasási felmérés

Tisztelt Orvos Kollégák!

Jelenleg zajlik egy kézzel írott vények olvashatóságát vizsgáló gyógyszertári felmérés. Ennek keretében 7 db valódi, mostanában írott vényt küldtünk ki a Gyógyszerész facebook csoportba és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének levelezőlistájára.

A bemutatott ábra az ország minden sarkából, eddig 131 patikából beérkezett válaszok %-os eloszlását mutatja. Amint látható, a gyógyszerészek kb. 78%-a a 7-ből legalább 2 vényt nem tudott elolvasni vagy olvasott rosszul, míg kb. 47%-uk legalább 3-at.

Ez természetesen nem azonos a helytelen expediálásokkal, hiszen a BNO kód, az orvos szakterülete, a kollégákkal, a beteggel és az orvossal való tanácskozás, a beteg gyógyszerelésének és a környékbeli orvosok kézírásának ismerete mind-mind segít. Ezen felül majd csak most kezdődik a vények olvashatósági nehézségi fokának felmérése és a különféle változókkal (pl. életkor, szakmai gyakorlat) való korrelációk vizsgálata.

De annyi már most elmondható, hogy még a legjobb arányú olvasás is 9,7%-ban volt kérdéses vagy hibás, a legrosszabbul olvasott vényt pedig csak 6% ismerte fel helyesen. Külön veszélyes lehet egyébként az is, ha a gyógyszertárban teljes vélt bizonyossággal olvassák ki a rosszat anélkül, hogy kétely merülne fel. Erre is utalnak az eredmények. Teljes összesítésben az olvasások 63,8%-a (!!!) volt helyes, a fenti széles tartománnyal az egyes vények között.

Annyi máris elmondható, hogy Önök, tisztelt Orvos Kollégák súlyos közegészségügyi veszélyt okoznak a csúnyán írt receptjeikkel. Nagyon sok köszönhető a gyógyszerészek mindennapi csendes korrekciós és grafológiai munkájának annak érdekében, hogy nem történnek emiatt tömeges egészségkárosodások vagy akár tragédiák. A megoldás a kézírásos receptek számának mielőbbi visszaszorítása és a maradék esetekben az olvashatóság biztosítása. Ezzel sokat tesznek a biztonságos betegellátásért és nem terhelik a gyógyszerészeket megalázó és kockázatos nyomozói és grafológiai feladatokkal, amelyek egyikét sem tanítják nekik az egyetemen. Mint ahogyan Önöknek sem.

Eredményeinket a statisztikai vizsgálatok elvégzését követően megosztjuk Önökkel.

Tisztelettel:

Dobson Szabolcs
gyógyszerész

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2018-02-01