Vartus Gergely miniszteri biztos levele a gyógyszerészeknek

Tisztelt Gyógyszerészek!

Jelentős állomásához érkezett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) fejlesztése: december 15-re, a jogszabályi előírásokhoz igazodóan, szinte valamennyi gyógyszertár csatlakozása befejeződött az EESZT-hez, így képessé váltak az e-receptek Térből történő expediálására és a papíralapú vények Térben történő rögzítésére. Ez az előfeltétele, hogy az EESZT-hez csatlakozott vényíró orvosok is minél több gyógyszert e-receptként írjanak fel betegeiknek.

A gyógyszertárak csatlakozásáig hosszú út vezetett, ami az EESZT-vel kapcsolatos jogszabályi előírások megalkotásától az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) keretei között elkészült fejlesztéseken és az ezt követő pilot programokon keresztül lehetővé teszi mintegy 10 ezer egészségügyi szolgáltató, közöttük több mint 3000 gyógyszertár csatlakozását az EESZT-hez.

Az EESZT létrehozása a magyar egészségügy kiemelkedő jelentőségű és fontosságú eseménye: az informatika által lehetővé tett adatrögzítési és -elemzési lehetőségeknek az eddigi szigetszerű megoldások helyett az egészségügy egészére történő kiterjesztése óriási lehetőségeket nyit meg a betegellátásban, és ezen belül a gyógyszerellátás területén.

Az EESZT eddigi fejlesztési folyamatában maximálisan igyekeztünk a gyógyszertárak speciális igényeit figyelembe venni. Ezt célozták többek között a papír alapú felírási igazolással, a papírvényről történő adatrögzítés egyszerűsítésével, a gyógyszertárakra nehezedő fejlesztési költségek minimalizálásával járó döntések, a gyógyszerészek tájékoztatását és a csatlakozási folyamatot segítő intézkedések, valamint a november 1. és december 15. közötti átmeneti időszakot lehetővé tevő jogalkotás. Ebben a folyamatban mindvégig elsődleges szempontunk volt, hogy a gyógyszerészek többletterheit minimalizáljuk, a betegek minden gyógyszertárban folyamatosan hozzájuthassanak a gyógyszereikhez, a gyógyszertárak pedig megkapják a NEAK-nak megelőlegezett támogatást. Az Önök Kamarája a kezdetektől a gyógyszertárak érdekeit szem előtt tartó, konstruktív partnernek bizonyult a jogalkotásban, az előkészítésben és a csatlakoztatás folyamatában is, amiért ez úton mondok köszönetet.

Az EESZT fejlesztése az ÁEEK intézményrendszerén belül tovább folytatódik. A gyógyszerészeket elsődlegesen érintő feladataink közül most csak a kézi gyógyszertárakat ellátó gyógyszertárakkal való elszámolás megkönnyítését, az e-receptek arányának jelentős és gyors növelését, a vényíró és expediáló programok egységes törzsének megteremtését, a gyógyszerbiztonsági validálás elősegítését és a gyógyszerészi gondozás támogatását említem. Fontos feladatunk, hogy a gyógyszertárak és a NEAK közötti elszámolás az eddigieknél is biztonságosabbá váljék. Ezeket és egyéb fejlesztéseinket az eddigiekhez hasonlóan a Kamarával együttműködve, minél hamarabb meg kívánjuk valósítani.

Ez úton szeretném megköszönni valamennyi gyógyszerésznek és a gyógyszertáraknak informatikai szolgáltatásokat nyújtó rendszergazdáknak, hogy a gyógyszertárak csatlakoztatása a jogszabályi határidőn belül megtörtént.

Külön is köszönöm a gyógyszerészek példás elkötelezettségéről tanúskodó együttműködést és kérem Önöket, hogy a továbbiakban is segítsék az EESZT működését és fejlesztését.

A közelgő ünnepekre tekintettel boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánok mindnyájuknak!

Budapest, 2017. december 17.

Vartus Gergely
elektronikus egészségügyi fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2017-12-18