Helyes úton – a gyógyszerfelírásban is
A gyógyszertárakban magyar orvosok nevével ellátott külföldi gyógyszermegrendelő lapok jelentek meg.

Dr. Nagy Szilárdot, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgató-helyettesét, az Ellenőrzési és Technológiai Főigazgatóság vezetőjét kérdezte az Orvosok Lapja a szervezet által kiadott tájékoztató kapcsán az orvosok gyógyszerelszámolási lehetőségeiről - az interjú a lap 7-8. számában olvasható.

Főigazgató-helyettes úr, miért kerültek mostanában az érdeklődés homlokterébe az orvos kollégák gyógyszervásárlásának elszámolási kérdései?

N.Sz.: Fontos tudni, hogy sem a gyógyszerforgalmazásról szóló törvény, sem a számviteli törvény nem változott, ám az illegális gyógyszer-kereskedelem felszámolása kapcsán végzett tevékenységünk során felismertünk néhány, bizonyos esetekben előforduló szabálytalan számlázási gyakorlatot, amin mindenkinek változtatnia kell. A tájékozatlanságot próbáljuk csökkenteni, amellett, hogy a kiskapukat is bezárjuk. Ezért kerestük meg a Magyar Orvosi Kamarát, akik azonnal reagáltak és felajánlották segítségüket. Az alapvető probléma ugyanis az, hogy a gyógyszerforgalmazásról szóló törvény és a számviteli törvény rendelkezései alapján a számlaadásnak a valóságos gazdasági cselekményt kell lefednie, ezért bizonyos esetekben csak az orvos és a gyógyszerész nevére lehet számlát kiadni.

Miért fontos Önöknek az, hogy kinek szól a számla?

N.Sz.: Az OGYÉI és ezen belül Főigazgatóságunk felelőssége a teljes gyógyszerellátási lánc ellenőrzése, a beteg-, gyógyszer- és ellátásbiztonság kontrollja, amely a gyártástól a nagykereskedelmen keresztül a patikáig és a patikai gyógyszerkiadásig, azaz az expediálásig tart. Az illegális gyógyszer-kereskedelem vizsgálata során a látóterünkbe került olyan gyakorlat, amelyet mind a patikai, mind az orvosi felhasználói oldalon rendbe kell rakni. A vényköteles gyógyszer expediálásának ugyanis három alapja lehet: vagy vényt mutat be az átvevő, vagy egy megrendelőlapot, amit az egészségügyi szolgáltató cég arra jogosult képviselője írt alá, vagy a vevő hitelt érdemlően igazolja orvos, gyógyszerész vagy állatorvos végzettségét, így teljes áron kiadható számára az adott vényköteles gyógyszer.

Hogyan rendelkezik a szabályozás?

N.Sz.: Az orvos két esetben kérhet számlát. Az első esetben megrendelőlapra történik a gyógyszerkiadás, ezzel az orvosi egészségügyi tevékenység végzéséhez betegellátásra használt gyógyszereket rendelhet az orvos. Ezeket a gyógyszereket az orvos váltja ki, és jellemzően ő adja be a betegnek az otthonában, használja fel rendelőjében a betegellátás során, ezzel saját kezéhez rendeli a gyógyszert, és ennek költségét saját vállalkozásában elszámolhatja. Ez esetben a megrendelőlapon saját vállalkozása szerepel, és a vállalkozás nevére kérhet számlát. Ám akkor erre nincs lehetőség, ha saját jogon, saját magának vásárol gyógyszert. Ez esetben személyi jogon, szakmai végzettségére alapozottan valósul meg a vásárlás, a számlát csak a természetes személy orvos, állatorvos vagy gyógyszerész saját nevére lehet kiállítani a gyógyszertárban. Más lehetőség nincs.

Nem korlátozza ez túlzottan az orvosokat?

N.Sz.: Én magam is orvos vagyok, tegnap orvosi igazolványommal vásároltam meg a saját hipertónia gyógyszeremet a szomszéd patikában. Bizonyos kábítószerek és pszichotróp anyagok kivételével bármilyen vényköteles gyógyszert megvásárolhatok maximum egyhavi igényemnek megfelelően. Vizsgálataink szerint voltak olyan orvosok, akik ezzel a joggal visszaéltek. Orvosként fontosnak tartom, hogy ez a jogunk megmaradjon, ezért illeti külön köszönet a kamara elnökét, hogy június elején megérezte a téma fontosságát. A kamara nagy nyitottsággal és gyorsasággal reagált, az Orvosok Lapja előző számában szerepelhetett is egy rövid tájékoztató anyag a témáról, valamint weboldalukra is felkerülhetett az OGYÉI tájékoztatója, amely megfelelő útmutatóként szolgál az orvosoknak és gyógyszerészeknek a számlakiadás rendjéről.

Hol követtek el jogsértést a rendszerben?

N.Sz.: Tapasztaltunk visszaéléseket a megrendelőlapok kapcsán: a gyógyszertárakban magyar orvosok nevével ellátott külföldi gyógyszermegrendelő lapok jelentek meg, pedig a jog szerint a gyógyszertáraknak csak belföldi hatósági engedéllyel rendelkező szolgáltató számára van jogosítványa kiadni gyógyszert. Ha ez nem így valósul meg, illegális nagykereskedésnek minősül a tevékenység. Hatósági eljárásaink során találtunk olyan közreműködő orvosokat is, akik felhasználva saját orvosi kártyáikat, saját maguknak szereztek be nagy értékű gyógyszereket, majd számlát kértek – és kaptak is – róla olyan cégek nevére, melyek egészségügyi szolgáltatást sosem végeztek, és amelyeken keresztül külföldre jutottak a gyógyszerek. Ám a Magyarországon működő gyógyszertárak a magyar betegek egészségügyi és gyógyszerszükségleteinek kielégítését szolgálják. Amikor a gyógyszerészek patikát kezdenek üzemeltetni, erre vállalkoznak, diplomájuk megszerzésekor erre tesznek esküt. Célunk a gyógyszer- és ellátásbiztonság fenntartása. Ehhez a helyes úton járó gyógyszerész orvoskollégákat kell támogatnunk és erősítenünk minden lehetséges eszközzel, melyet egy szolgáltató hatóság nyújtani tud. Ugyanakkor meg kell szűrnünk a gyógyszerellátó rendszert mindent szándékos vagy szándék nélküli hibától és illegális tevékenységtől. Ezekkel az intézkedésekkel intézetünk a betegellátás és a hazai gyógyszerellátás biztonságát szolgálja.

Forrás: OGYÉI
Kelt: 2017-08-23