Elhunyt Dr. Erős István professzor emeritus

Fájdalommal tudatjuk a gyógyszerész szakma minden képviselőjével, hogy Dr. Erős István emeritus professzor, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar volt dékánja, a Gyógyszertechnológiai Intézet volt intézetvezetője életének 76. évében méltósággal viselt, súlyos betegség következtében elhunyt.

Erős István Kaposváron született 1940-ben. Gyógyszerészi oklevelét 1965-ben szerezte meg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd ugyanebben az évben egyetemi státuszra került a Gyógyszertechnológiai Intézetben. Gyógyszerész doktori fokozatot szerzett 1969-ben, majd 1973-ban gyógyszertechnológus szakgyógyszerészi vizsgát tett. 1976-ban szerezte meg a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa tudományos fokozatot, majd 1994-ben az MTA doktora címet. 1995-ben habilitált és átvette egyetemi tanári kinevezését.

Erős Professzor Úr 1995 és 2005 között, 10 éven keresztül vezette a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetét. Irányította az intézet oktató és kutató munkáját, támogatta a munkatársak szakmai előmenetelét. A Gyógyszerésztudományi Kar dékán-helyetteseként, majd dékánjaként a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztésén dolgozott. Vezető szerepet vállalt a Kar Szakképzési és Továbbképzési Tagozat igazgatójaként is. A karon működő Gyógyszertudományok Doktori Iskola alapítója és a Gyógyszertechnológiai program vezetője, a kari Habilitációs Szakbizottságnak elnöke volt. 2010-ben átvette a Prof. emeritus címet és a Gyógyszertechnológiai-, majd a jogutód Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben folytatta oktató és kutató munkáját, ameddig egészsége ezt lehetővé tette.

52 évet töltött a gyógyszerészeti felsőoktatásban; megkapta a „legjobb előadó” kitüntető címet, tudományos diákköri témavezetői munkásságáért pedig „Mestertanár” kitüntetésben részesült. A Gyógyszertechnológia főtárgy mellett számos kurzust elsőként vezetett be és honosított meg a magyar, illetve a szegedi gyógyszerészképzésben.
A graduális képzés mellett vezetője és aktív résztvevője volt a Kar poszt-graduális képzéseinek, mind PhD témavezetőként, mind a szakképzések előadójaként és vizsgáztatójaként. Erős Professzor Úr a névadója az immár hagyományossá vált szegedi „7 csillagos gyógyszerész” kötelező szinten tartó továbbképzésnek.

A tudományos közéletben történő tevékenységét kutató munkáját több mint 300 dolgozat, 255 előadás, 5 szerkesztett könyv, 3 könyvfejezet fémjelzi. Több mint 48 ipari kutatási témának volt a vezetője, OTKA és egyéb (RET, GVOP) projektek résztvevője, valamint 2 szabadalom társszerzője. Erős Professzor Úr aktív szerepet vállalt a gyógyszerészeti közéletben is. 2006 és 2008 között a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke vezetői feladatokat látta el.

Elismerései közül kiemelendőek: Kiváló Gyógyszerész (Népjóléti Miniszter, 1990), Gyógyszerészetért - életműdíj (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, 2000), Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (2002), Szebellédy László emlékérem, (2004, MGYT), Hincz György emlékérem (2006, MGYT, Gyógyszer-technológiai Szakosztály), Batthyányi Strattmann László emlékérem (Egészségügyi Miniszter, 2007), Életműdíj (Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány, 2008), Kazay Endre emlékérem (MGYT, 2009), Tantus Amor Operis Pharmaciae (MGYK, 2010), MGYT tiszteletbeli elnök (2010), Nikolics Károly emlékérem (MGYT, Gyógyszertechnológiai Szakosztály, 2010), Spergely Béla emlékérem (MGYT Gyógyszeripari Szakosztálya, 2015).

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kongresszusain, rendezvényein évtizedes távlatban vállalt szerepet. Prezentációi és konzultációi rendre a gyógyszeralkalmazás legaktuálisabb kérdéseiben adtak muníciót a sokszázas hallgatóságnak. „Engem arra neveltek, úgy illik, ha vendégségbe hívnak, vigyek magammal valami figyelmességet. Én azt hoztam Nektek, ami az életemet kitölti, amivel nap nap után foglalkozom a gyógyszerészet területén”- vallotta egyik előadásának bevezetőjében.

Tisztelt Professzor Úr!
Kedves István!
Köszönünk mindent, emlékedet megőrizzük!

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2017-06-07