23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításárór
A rendelet teljes tartalma letölthető itt.
Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2015-05-07

Kapcsolódó cikkek:
2006. évi XCVII. törvény
45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
1997. évi CLIV. törvény
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
ÁNTSZ OTH: Tájékoztatás gyógyszerészeti hatósági eljárásokról
2015. évi LXXVII. törvény