1997. évi CLIV. törvény
Az egészségügyről
A törvény teljes tartalma letölthető itt.

Kelt: 2008-08-08

Kapcsolódó cikkek:
2006. évi XCVII. törvény
45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
ÁNTSZ OTH: Tájékoztatás gyógyszerészeti hatósági eljárásokról
23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet
2015. évi LXXVII. törvény