66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
A rendelet teljes tartalma letölthető itt.

Kelt: 2013-01-01

Kapcsolódó cikkek:
2006. évi XCVII. törvény
45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet
1997. évi CLIV. törvény
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
ÁNTSZ OTH: Tájékoztatás gyógyszerészeti hatósági eljárásokról
23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet
2015. évi LXXVII. törvény